Festival med lokal forankring

– Alle kunstnerne forandret verkene sine etter å ha vært her noen dager, det ble mer og mer stedsspesifikt, sier kuratorene for Five thousand generations of birds, Silje Linge Haaland og Andrea Bakketun.

Five Thousand Generations of Birds. Foto: Benedikte Rønsen.

Som et av årets hovedprosjekter fra Kunst i offentlige rom (KORO), ble Five thousand generations of birds avholdt i skjærgården utenfor Fitjar helgen 10.-12. august. 16 kunstprosjekter hadde fått hver sin øy, holme eller skjær hvorpå et antall fitjarboere var engasjert til å skysse publikum rundt med småbåter. Alt i alt så det ut til å være et omfattende apparat bak utstillingen av frivillige, kunstnere og innhentet produksjonskompetanse. Initiativtagerne Silje Linge Haaland og Andrea Bakketun hadde fått med seg en rekke samarbeidspartnere på Fitjar som fikk prosjektet til å fremstå særs godt fundamentert både blant lokalbefolkningen og kunstnerne.

Som henholdsvis nylig uteksaminert og fremdeles studerende ved Kunstakademiet i Oslo stilte Silje Linge Haaland og Andrea Bakketun uten kuratorisk erfaring før dette prosjektet, som inngår i KOROs satsning på kunstprosjekter i offentlige uterom, URO-Uteromsordning.

– Det er fint at URO tør å satse på mer eksperimentelle prosjekter enn resten av KORO, sier Silje Linge Haaland. – Det har ikke vært noen begrensninger i å samarbeide med dem. Vi vet at de er der hvis vi trenger hjelp, men ellers er vi helt selvdrevne.

Five Thousand Generations of Birds. Foto: Benedikte Rønsen.

Haaland og Bakketun har vært tilbakeholdne med å beskrive det kuratoriske arbeidet utover de praktiske begrensningene landskapet medfører, men viser samtidig til hvordan kunstnerne har endret sine opprinnelige planer og blitt mer og mer stedspesifikke i løpet av den tre uker lange monteringsperioden. For øvrig har de engasjert forfatter og filosof Christian Lysvåg som «prosjektfilosof» som har hatt som oppgave å snakke med kunstnerne og kuratorene i perioden før utstillingsåpningen.

– Det har variert fra et veldig stort ubehag hos noen, til andre som helt naturlig har villet snakke i mange timer, forteller Lysvåg. Han er overrasket over hvor store forskjeller det ligger bak de formale likhetene blant kunstnerne. – Det er stor likhet i den konseptuelle fellesforståelsen av denne type kunst versus annen type kunst, samfunn, filosofi osv, men det er overflate. Under den så er det store forskjeller, sier Lysvåg.

I løpet av utstillingens to dager var det drøye 1200 besøkende i de oppsatte båtene, men tatt i betraktning alle de private båtene som var i skjærgården disse dagene var antallet betraktelig større.

[FEATUREDVIDEO]

Leserinnlegg