Fausts dilemma

Hva er det som gjør det esoteriske og okkulte så forlokkende på unge kunstnere i dag?

Hva er det som gjør det esoteriske og okkulte så forlokkende på unge kunstnere i dag? Representerer det en romantisk dragning mot eksklusivitet og lukkede subkulturer, eller antyder det at bærebjelkene i det modernistiske folkeopplysningsprosjektet er i ferd med å kollapse?


Okkultisme, mystikk og det irrasjonelle er tema med stort nedslagsfelt både blant yngre nyutdannede kunstnerne her i Norge, og i internasjonal sammenheng: «They are gathering information about something they don’t understand. It is admirable, but is it safe?» heter det i et tekstfragment fra Johannes Heldéns Natural History. Ordene inngår i et spesifikt narrativt eksperiment, men det er noe ved dem som kan tjene som et godt utgangspunkt for utstillingen Future PrimitiveUKS.

Liv Bugge, Cremation of Care

Utstillingen er fin. Den har ett svært godt verk, videoen Felix Culpa – A Handmade Massacre av Martin Skauen, og flere bidrag som sammen formulerer noen interessante tanker knyttet til dragningen mot det såkalt irrasjonelle. Både Marius Engh og Liv Bugge tar tak i forholdet mellom lukkede broderskap og symboler, ritualer og livsanskuelse, men de presenterer sine funn på vidt forskjellig måte. I Cremation of Care har Bugge bygd opp en etterligning av Bohemian Clubs hellige symbol – en massiv 12 meter høy fascistisklignende ugle. I fronten er det plassert en lysende lampe. På baksiden er det montert inn en monitor hvor en kan høre utdrag fra en av seremoniene i denne amerikanske herreklubben, samt se en kort video som i hovedsak består av animerte akvareller.

Marius Engh, Stargazer

Engh har valgt en ordløs og minimalistisk tilnærming: En lav hvit rektangulær skulptur kalt Stargazer står beskjedent på gulvet, mens et relativt lite fotografi av et borgtårn, delvis dekket av trær, henger midt på veggen. Fotografiet bærer tittelen Center of the World (Wewelsburg 1934-1945). Heinrich Himmler hadde store planer for renessanseborgen i Wewelsburg. Den skulle bli sentrum for den tyske verden etter det tredje rikets seier. Her skulle ledere til SS-Führerkorps utdannes og, viktig i denne sammenhengen, borgens nordre tårn var stedet hvor «Totenkopf», ordenen for de ypperste SS-lederne skulle møtes og gjenoppstå som de nye ridderne av det runde bord. I Stargazer ligger svastikasymbolet innrammet av et kvadrat, med en slags pyramide som midtpunkt. Poenget er at disse symbolene visstnok utgjør det formmessige fundamentet for et nanoteknologisk mikroskop. Kløften mellom forskning og overtro er kanskje ikke så stor som vår modernistiske livsanskuelse skulle tilsi.

Problemet med å innhente informasjon nok til å nå frem til denne innsikten reflekterer logisk nok det faktum at lukkede broderskap ikke gir ved dørene. Både Bohemian Club, som har Richard Nixon og William Randolph Hearst som æresmedlemmer, og andre esoteriske miljøer som Frimurerlosjen, baserer seg på eksklusivitet, makt og ritualer. De står med andre ord i klar opposisjon til det modernistiske folkeopplysningsprosjektet, hvor målet om lik rett til kunnskap har stått sentralt. Spørsmålet er så hvorfor det esoteriske og okkulte virker så forlokkende på et stort internasjonalt kunstmiljø. Representerer det en romantisk dragning mot eksklusivitet og lukkede subkulturer? Et dekadent sug etter en mystisk historisk form? Eller antyder det at bærebjelkene i det modernistiske folkeopplysningsprosjektet er i ferd med å kollapse? I siste nummer av Frieze peker Lars Bang Larsen på det sistnevnte: «With the current war in Iraq and the impending threat of ecological disaster, the period since 9/11 is perhaps the first moment in history since the Vietnam War that harbours a global sense of tragedy. In such circumstances, the power structures of the western cultural canon – in its current incarnation a peculiar hybrid between religious delirium and the rationalist basis described be the Enlightenment – is open to a critical attack.» («The Other Side», april 2007, Frieze nr 106).

Martin Skauen, Felix Culpa – A Handmade Massacre

Jeg har problemer med konstruksjoner av så store årsakssammenhenger. De blir fort så omtrentlige at de passer til det meste. Likevel er det noe i den vestlige kulturens dualistiske relasjon mellom «rasjonalitet» og «overtro» som brenner etter å bli tatt på alvor og reformulert. Sprengstoffet i lukkede broderskap, i den nærmest religiøse ideen om å være utvalgt, ser vi allerede antydninger til i de nynazistiske oppblomstringene i Russland og Tyskland. Verden vet hva den kan koste. Derfor er det kanskje også passende at Skauens Felix Culpa… er plassert i inngangspartiet på UKS. Verket viser en grotesk helvetesvisjon hvor menneskene er knyttet til hverandre via én lov: Spis eller bli spist. Tematikken skildres gjennom en brutal lidderlighet, og et hypnotisk godt lydspor trekker betrakteren inn i en postapokalyptisk visjon som ikke ligger langt unna den Cormac Macarthy skildrer i sin siste bok The Road.

Skauen er også representert med en serie på 6 tegninger kalt Scent of a Woman. Her undersøker han ulike måter å representere kvinnen på opp gjennom historien. Noe av det som er interessant er hvordan han fanger opp at den visuelle representasjonen av kvinnen – i langt større grad enn mannen – er et godt parameter på aksen mellom rasjonalitet og overtro. Serien står godt i seg selv, men faller likevel noe utenfor den diskusjonen rundt det esoteriske som utstillingen legger opp til.

Daniel Jensen, Phantasms of the Living

Det gjelder også Natural History av Johannes Helden. Visuelt er det fint gjort, med den interaktive installasjonen blir for langdryg til at jeg blir stående for å nøste opp de underliggende narrative strukturene som tekstarket fra kuratorene (Helga-Marie Nordby og Sylvia Kochanska) lokker med. Daniel Jensens installasjon Phantasms of the Living virker først og fremst som et forsøk på å gjenskape en ordløs situasjon, hvor menneskekroppen delvis tangerer det amorfe i form av små gipsskulpturer, og hvor blant annet bøker, glass, makramé, bord og lamper danner et univers hvor det råder en annen form for logikk. Installasjonen mangler imidlertid intensitet, og kommer til kort i form av en kjedelig materialbruk og noe lettvinte innlagte referanser (boktitler). Installasjonen blir for pen, for dressert, og følelsen av å ha sett den før sniker seg inn på et tidlig tidspunkt.

Kunstnerne har laget en fanzine som følger utstillingen. Den åpner med en tekst fra Goethes Faust, som ble utgitt i brytningstiden mellom tysk klassisisme, Sturm und Drang og romantikk. Hovedpersonen Faust er et vitenskapsmenneske, en humanist som har det meste, men som selv føler han ikke vet nok. I sin tørst etter å få tilgang på mer enn konvensjonell og religiøst godkjent viten inngår han et veddemål med Mefistofeles (djevelen). Veddemålet innebærer at Fausts sjel er fortapt hvis han oppgir sin streben etter kunnskap og slår seg til ro i et øyeblikk av tilfredshet.

Faust er et tobindsverk som kom ut i henholdsvis 1808 og 1832. Da bøkene ble skrevet speilet konflikten blant annet forholdet mellom den moderne vitenskap og en autoritær kirke. Nå er de mer aktuelle i relasjon mellom et døende opplysningsprosjekt og noe vi fremdeles ikke vet hva er, og som vi heller ikke overskuer konsekvensene av. Fausts dilemma tilhører oss fremdeles.

Comments (6)