Debatt om de nasjonale museenes rolle

For første gang samles lederne for de tre nasjonale kunstmuseene i Skandinavia til debatt. Temaet er museenes forhold til metoo, avkolonisering og nasjonalisme.

Kunstkritikk inviterer til debatt på Nasjonalmuseet 23. oktober.

Hva er et nasjonalmuseum? Svaret kan synes selvinnlysende. Men er det egentlig det? Når Kunstkritikk tirsdag 23. oktober inviterer til debatt i Nasjonalmuseets lokaler i Mellomstasjonen i Oslo, er det nettopp dette som er spørsmålet, ut fra en forståelse av at nasjonalmuseene i dag står overfor noen nye utfordringer.

– Dagens prekære politiske situasjon, med økt nasjonalisme og økte krav til popularisering og egeninntjening på den ene siden, og diskusjoner om avkolonisering, samt kritiske folkelige bevegelser som metoo og Black Lives Matter på den andre siden, gjør det nødvendig å spørre hvilken rolle nasjonalmuseene skal spille, sier Jonas Ekeberg, ansvarlig redaktør for Kunstkritikk. Han skal være ordstyrer for debatten.

Tre direktører

Karin Hindsbo. Foto: Dag Fosse / KODE.

Til panelet har Kunstkritikk invitert Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst i København, Karin Hindsbo, direktør for Nasjonalmuseet Oslo og Susanna Pettersson, överintendent for Nationalmuseum i Stockholm. Dessuten vil Kunstkritikks svenske redaktør Frans Josef Petersson bidra med en replikk.

– Nyåpningen av Nationalmuseum i Stockholm og nybygget som reiser seg på på Vestbanen i Oslo gjør nasjonalmuseenes rolle aktuell. De nasjonale museenes rolle er også viktig fordi de har en signaleffekt, både overfor det øvrige kunstfeltet, og overfor andre institusjoner i samfunnet. Jeg tror mange er spent på å høre hva de tre museumslederne kan gjøre for å skape økt likestilling, sier Ekeberg.

Direktør ved Nasjonalmuseet, Karin Hindsbo, bekrefter overfor Kunstkritikk at disse spørsmålene har høy aktualitet.

– Dette er jo spørsmål vi jobber med og grubler på hver dag, særlig der vi er nå; midt i utformingen av det nye Nasjonalmuseet, sier Hindsbo til Kunstkritikk.

Blinkende hvithet

Susanna Pettersson. Foto: Anna Danielsson / Nationalmuseum.

– Hva slags historier skal vi fortelle gjennom samlingen, hvordan skal museet speile og bevege seg parallelt med den politiske utviklingen og aktuelle samfunnsstrømninger? Jeg leste med interesse Morgenbladets sak der de fulgte den amerikanske forfatteren og kunsthistorikeren Teju Cole rundt på Nasjonalgalleriet. Han sa han ofte møttes av en «insisterende blinkende hvithet» i museene. Dette er problemstillinger vi også må jobbe med. Hvordan forholder vi oss til historien, hvordan ser vi på oss selv, hvordan skal et kunstmuseum være relevant? Når det er sagt, tror jeg ikke det er noen motsetning mellom å være populære, tjene penger og det å være et progressivt museum som tar opp i seg aktuelle og komplekse problemstillinger. Tvert om, sier Hindsbo.

Nationalmuseum gjenåpner i Stockholm 13. oktober, etter en omfattende renovering av bygget som første gang ble innviet i 1866. Susanna Pettersson, som kom fra stillingen som sjef for Ateneum i Helsingfors, tiltrådte som direktør for det svenske nasjonalmuseet 1. august i år, og representerer dermed også en ny start for den drøyt 150 år gamle institusjonen.

Statens Museum for Kunst står ikke overfor noen tilsvarende fornyelsesprosess, men kjemper snarere med stadig strammere danske kulturbudsjetter. Da Mikkel Bogh tiltrådte som leder i 2014, uttalte han at de umiddelbart største utfordringene ville bli økonomien og hvordan man overhodet definerer det nasjonale på et kunstmuseum i dag.

Gleder seg

Mikkel Bogh. Foto: Thomas Borberg.

Hindsbo sier til Kunstkritikk at hun gleder seg til å diskutere med Pettersson og Bogh.

– De tre institusjonene har mye til felles og mange av de samme utfordringene, samtidig som det er store forskjeller. Jeg håper vi kommer innom både store og små problemstillinger: finansielle, kunstfaglige, politiske og praktiske.

Arrangementet Hva er et nasjonalmuseum? inngår i en samarbeidsserie initiert av Nasjonalmuseet, hvor de har invitert tidsskriftene Kunstkritikk, Fanfare og Subjekt til å arrangere to debatter hver i løpet av 2018. I likhet med Kunstkritikks første debatt på museet, #Metoo i kunstfeltet, som fant sted 22. mars, er Hva er et nasjonalmuseum? også en del av Kunstkritikks nysatsning Kunstkritikk Live, hvor kunstdiskusjonene tas ned fra skjermen og ut i sosiale rom. Debatten vil bli strømmet live her på Kunstkritikk.

Comments (6)