Bildkonsten gynnas när det regionala kulturstödet fördelas

Göteborgsbiennalen, Konstmuseet i Norr samt Virserums konsthall lyfts fram som särskilda prioriteringar när Kulturrådet beslutar om 1,4 miljarder till regionerna.

Göteborgsbiennalen är en av de aktörer som Kulturrådet prioriterar. Här House of Words som uppfördes i anslutning till Röda Sten under GIBCA 2015.

Statens Kulturråd har beslutat om 1, 4 miljarder i stöd till regional kulturverksamhet i Sverige, och lyfter fram bildkonsten som ett särskilt satsningsområde. Kulturrådet gör tre prioriteringar: Konstmuseet i Norr – Norrbottens nya konstmuseum i Kiruna som invigdes i november – Virserums konsthall i Kalmar samt Göteborgsbiennalen (GIBCA), som nu ska permanentas som en del av konsthallen Röda Stens verksamhet.

Enligt Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell så är satsningen på bildkonst en tillfällighet.

– Vi kan konstatera att det finns många spännande projekt inom bildkonst, så i denna omgång var de väl representerade i flera regioner, säger Forsell till Kunstkritikk.  

Gemensamt för Norrbotten, Kalmar och Västra Götaland är att regionerna själva genomför större satsningar, vilka Kulturrådet nu förstärker med ökade resurser. På motsvarande sätt får Skåne sänkt stöd. Som Kunstkritikk nyligen rapporterade så har regionen beslutat att sänka sitt kulturstöd med 20 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,5 % av budgeten. På detta följer nu en sänkning med 1 % från Kulturrådet. Det är första gången en region får sänkt stöd sedan kultursamverkansmodellen infördes 2011.

Staffan Forssell, generaldirektör för Statens Kulturråd.

– Vår princip är att när en region sänker sin finansiering så sänker vi med motsvarande grad. Och när de höjer, så höjer vi motsvarande, säger Forssell.

– Vi kommer nu att följa utvecklingen och se om regionen väljer att återställa medlen inför nästa års beslut, men samtidigt är det ett politiskt beslut som vi måste respektera. Det ska också sägas att de pengar som nu inte går till Region Skåne i stället fördelas genom utvecklingsbidrag till hela Sveriges kulturliv. Vi sänker alltså inte de statliga medlen genom detta, betonar han.

Forssell berättar om ett liknande fall i Norrbotten där det nya Sjukvårdspartiet i sin valkampanj gick ut aggressivt med att man skulle dra ner på kulturen.

– Därför följde vi noggrant från Kulturrådet vad deras anslag skulle landa på, och i slutänden sänktes inte heller kulturbudgeten, vilket vi tycker var bra, säger Forssell, som trots sänkningen i Skåne är nöjd med utvecklingen runt om i landet. 

– I regionerna man har generellt satsat mer pengar på kultur de senaste åren, och politikerna ute i landet har börjat intresserat sig mer för kultur, säger han.

Kultursamverkansmodellen går ut på att regionerna tar fram egna kulturplaner där de beskriver vad de vill utveckla de närmaste åren. Dessa ligger sedan till grund för Kulturrådets beslut. I år har åtta av tjugo regioner som ingår i Kultursamverkansmodellen tagit fram planer, som enligt Kulturrådet betonar bildning, digitalisering och behovet av att ta ett större ansvar för kulturskaparnas villkor.

Konstmuseet i Norr är en annan aktör som prioriteras av Kulturrådet. Här en bild från invigningen i Kiruna i november 2018. Foto: Johan Ylitalo.

Leserinnlegg