Amerikansk leder ved Nordnorsk Kunstmuseum

Kunsthistorikeren og designeren Jérémie Michael McGowan er ansatt som ny direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum.

Jérémie Michael McGowan, funksjonell kinetisk skultptur fra serien Valo. Foto: jeremiemcgowan.com.
Jérémie Michael McGowan, funksjonell kinetisk skultptur fra serien Valo, 2004. Foto: jeremiemcgowan.com.

Nordnorsk Kunstmuseum melder i dag at de har ansatt den amerikanske kunsthistorikeren Jérémie Michael McGowan som ny direktør. McGowan, som var én av elleve søkere til stillingen, vil tiltre 1. mars 2016, når nåværende direktør Knut Ljøgodts andre åremålsperiode går ut.

– Nordnorsk Kunstmuseum er en ledende institusjon innenfor kulturfeltet i Norge i dag, blant annet gjennom å fremme norsk og samisk kunst i utlandet. Ved å bygge på museets eksisterende lokale og internasjonale profil, ser jeg med stor begeistring frem til å fortsette det gode arbeidet i etableringen av Nordnorsk Kunstmuseum som en sentral aktør i et voksende globalt Arktis, sier McGowan i en pressemelding.

Jérémie Michael McGowan. Foto: Andreas Harvik / Nasjonalmuseet.
Jérémie Michael McGowan. Foto: Andreas Harvik / Nasjonalmuseet.

McGowan, som er 37 år og opprinnelig fra Wilmington i North Carolina, USA, har det siste året vært bosatt i Tromsø. Han kommer fra en stilling som førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og arbeid som seniorkurator ved Nasjonalmuseet. McGowan har en doktorgrad i kunsthistorie/kunstteori fra Universitetet i Edinburgh, og er dessuten utdannet innenfor design. I perioden 1997–2010 har han deltatt med egne arbeider på en rekke utstillinger i Skottland, Finland og USA.

I begrunnelsen for valget av McGowan vektlegger styret i Nordnorsk Kunstmuseum både hans museale erfaring, og ledererfaringen fra rollen som seniorkurator og fra ulike roller knyttet til undervisning.

– McGowan har i ansettelsesprosessen stått fram som faglig sterk, kunnskapsrik, engasjert, kreativ og visjonær. Hans sterke motivasjon for oppgavene som venter vil bidra til at museet fortsetter en innovativ og spennende utvikling i årene som kommer, sier styreleder Tove Veierød i pressemeldingen.

Leserinnlegg