Kode i Bergen må kutte 16 millioner

– Vi har i årevis sagt at Kode har en altfor dårlig økonomi, så vi har sett at dette kunne komme, sier museumsdirektør Petter Snare.

Direktør for Kode i Bergen Petter Snare. Foto: Dag Fosse.

I en pressemelding i dag kunngjorde Kode at de må kutte 16 millioner i budsjettet for 2024.

– Vi har i årevis sagt at Kode har en altfor dårlig økonomi, så vi har sett at dette kunne komme, sier Petter Snare, som har ledet museet siden 2017, til Kunstkritikk.

Kode er Norges nest største museum og budsjettet i år er på 190 millioner kroner. Institusjonen består av fire adskilte kunstmuseer og tre komponisthjem. I tillegg til bygningsmassen forvalter de en samling som teller over 50 000 objekter som innbefatter blant annet maleri, kunsthåndverk, møbler, fotografier, video, installasjoner og digital kunst, fra antikken til i dag.

– Selv om vi ikke har fått kutt i støtten fra Bergen kommune og staten, har vi likevel det, siden bevilgningene ikke holder følge med den generelle kostnadsøkningen i samfunnet, sier Snare.

– Det var nå, da vi fikk så mange kostnadsøkninger samtidig og ikke tilsvarende økning i bevilgningene for 2024, at budsjettet ikke kom i balanse, vi mangler nær 16 millioner.

Direktøren sier det fortsatt er usikkert hvordan de vil dekke inn underskuddet i budsjettet for 2024.

– Vi må gå bredt ut og se etter innsparinger i hele organisasjonen, og gjennomføre drøftelser med tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg. Jeg har bedt alle ansatte om hjelp til å finne ut hvor vi kan kutte, og jeg ønsker en åpen og transparent dialog med dem om hvordan vi best skal løse dette.

Sannsynligvis vil det gå utover aktivitetsnivået, men hvor det vil strammes inn er ikke avklart ennå.

– Jeg kan ikke si om 2024-programmet kommer til å lide. Vi har gitt oss selv frem til 19. februar, da vil vi legge frem en plan for styret – og så må styret i Kode beslutte veien videre.

Kan det bli aktuelt med oppsigelser?

– Det verken kan eller vil jeg si noe om nå. Vi skal nå snu alle stener for å finne løsninger, og vi vil gjøre alt for å verne våre ansatte – vi har få ansatte og skal holde et høyt kunstnerisk nivå. Sammen med tillitsvalgte, arbeidsmiljøutvalget og de ansatte må vi forsøke å finne løsninger vi kan leve med.

Fins det noen måte å skaffe til veie midlene dere mangler på?

– Kode er finansiert i hovedsak av tre instanser: kommune, fylkeskommune og stat. I tillegg har vi private bidragsytere og billettinntekter. Vi snakker med alle, men som jeg har påpekt tidligere, så mener vi at staten her må komme inn. Vi har hatt og har en god dialog med kulturministeren om Kodes økonomiske utfordringer, som har pågått en stund. Jeg har inntrykk av at kulturministeren har forståelse for Kodes problemer.

På spørsmål fra Kunstkritikk bekrefter Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery at hun har forståelse for at Kode står i en krevende situasjon og forteller at de er i gang med en grundig gjennomgang av budsjettbehovet deres for å finne ut hvordan staten kan bidra. Jaffery legger til at hun er glad for at man fant en mulighet for å sette av ti millioner kroner ekstra til Kode i budsjettforliket på Stortinget.

– Kode er en kompleks, men særdeles viktig kulturinstitusjon, som det er en viktig oppgave for alle forvaltningsnivåene – kommune, fylke og stat – å medvirke til å sikre en forsvarlig og forutsigbar drift av, sier Jaffery.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Foto: Ilja C. Hendel.