Fra Bergen Assembly til UKS

Den danske kuratoren Rhea Dall får i oppgave å finne nytt hjem for Unge Kunstneres Samfund.

UKS holdt til i Lakkegata i Oslo fra 2003 til 2014. Etter dette har foreningen hatt tilhold i midlertidige lokaler i Kristian Augusts gate og St. Olavs gt. 3, Oslo. Foto: UKS.
UKS holdt til i Lakkegata i Oslo fra 2003 til 2014. Etter dette har foreningen hatt tilhold i midlertidige lokaler i Kristian Augusts gate og St. Olavs gt. 3, Oslo. Foto: UKS.

Rhea Dall (f. 1980) er ansatt som ny daglig leder for Unge Kunstneres Samfund (UKS). Den danske kuratoren tiltrer i den fireårige åremålsstillingen ved årsskiftet.

– Rhea viser et dypt engasjement for hvordan kunstnere arbeider. Hun har solid forståelse og interesse for både de faglige og de politiske sidene knyttet til utstillinger og kunstnerisk program. Dette er noe vi ser som en veldig god match med UKS som samfunn for kunstnere, som medlemsorganisasjon og som visningssted, sier styreleder Ruben Steinum i en pressemelding fra UKS.

Sammen med Kristine Siegel utgjør Rhea Dall kuratorduoen PRAXES, som i år er kunstneriske ledere for én del av Bergen Assembly, der de siden mars har vist en rekke utstillinger og performancer med amerikanske Lynda Benglis og britiske Marvin Gaye Chetwynd. Dall og Siegel startet PRAXES Center for Contemporary Art i Berlin i 2013, som et alternativt visningskonsept der kuratorene arbeider med en serie utstillinger og arrangementer med to kunstnere over et halvår av gangen.

Rhea Dall tegnet av Jenz Koudahl for Morgenbladet Kunstkritikk.
Rhea Dall tegnet av Jenz Koudahl for Morgenbladet Kunstkritikk.

Dall er utdannet ved Københavns Universitet, der hun for tiden er Ph.D-stipendiat med en avhandling om kunst og utdanning. Hun var kuratorassistent på den 5. og 6. Berlinbiennalen, og var koordinator for de danske og nordiske paviljongene på Veneziabiennalen i 2009. Før hun opprettet PRAXES var hun kurator på Kunsthall Charlottenborg i København, der hun blant annet sto bak utstillinger med sveitsiske Corso Multisala, danske Nina Beier og tyske Clemens von Wedemeyer. Det siste året har Dall også vært en bidragsyter til nettidsskriftet Kunstkritikk.

– UKS er en av Oslos og Norges kjerneinstitusjoner for samtidskunst, et særlig sted som fungerer både fagpolitisk og som møteplass og utstillingsplattform, og som har hatt stor betydning i mange år. Å være med på å lede denne institusjonen på vei til en ny plassering, og dermed ha tid og plass til å tenke over husets fremtidige funksjon, rammer og muligheter – både i Norge og som del av en internasjonal samtale om «hvordan og ut ifra hvilke parametere vi utstiller i dag» – synes jeg er utrolig spennende, skriver Dall på epost til Kunstkritikk.

På nåværende tidspunkt er det Dall omtaler som «huset» en nokså prekær og uavklart størrelse. UKS holder for tiden til i små, midlertidige lokaler i St. Olavsgate, og den fremtidige plasseringen er uviss. En flerårig utredning i samarbeid med Fotogalleriet, Forbundet Frie Fotografer og 0047 om samlokalisering har foreløpig ikke gitt resultater.

Om sitt kjennskap til den yngre norske kunstscenen skriver Dall:

– Ut over at jeg selvfølgelig er blitt halvt bergenser i løpet av det siste året, er vel en av fordelene ved å velge meg som ny daglig leder at jeg ikke er viklet for dypt inn i fraksjoner i den yngre kunstscenen, og derfor kan se den med forholdsvis friske øyne.

Med sine snart hundre år er Unge Kunstneres Samfund en av landets eldste kunstnerorganisasjoner, med omlag 750 medlemmer. UKS ble stiftet i 1921, og fungerer både som fagpolitisk medlemsorganisasjon og som visningssted. Gjennom hele 2000-tallet har UKS’ daglige ledere hatt kuratorbakgrunn. Johanne Nordby Wernø, som har vært daglig leder siden 2013, trakk seg i sommer på grunn av uenigheter med styret om strategi for å finne permanente lokaler. Wernø går videre til et engasjement som «cultural officer» på generalkonsulatet i New York.

Daglige ledere før Nordby Wernø har vært svenske Linus Elmes (2009-13), Helga-Marie Nordby (2005-09), Trude Iversen (2001-2005) og Jørn Mortensen (1994-2001).

Unge Kunstneres Samfund i St. Olavs gt. i Oslo. Foto: UKS.
Unge Kunstneres Samfund i St. Olavs gt. i Oslo. Foto: UKS.

Comments