Riktig retning for Kunsthall Trondheim

Ansettelsen av Helena Holmberg som prosjektleder i Prosjekt Kunsthall Trondheim gir grunn til å tro at det nå vil bli økt fokus på den fremtidige kunsthallens kunstneriske innhold.

Helena Holmberg. Foto: ArtSceneTrondheim.
Helena Holmberg. Foto: ArtSceneTrondheim.

Ansettelsen av den svenske kuratoren Helena Holmberg som prosjektleder i Prosjekt Kunsthall Trondheim gir grunn til en viss optimisme på vegne av dette prosjektet som har en historie som strekker seg minst åtte år tilbake i tid.

Holmberg tiltrer stillingen 1. april og i følge stillingsutlysningen varer engasjementet i første omgang ut 2013. Men etter at kunsthallplanene behandles politisk i høst skal stillingen kunne forlenges frem mot Kunsthallens åpning, som planlegges innen 2016.

Holmberg har siden 2002 vært leder for Xposeptember biennale for fotobasert kunst, men er først og fremst kjent for sitt mangeårige arbeid som kurator ved Index, visningsrommet til The Swedish Contemporary Art Foundation i Stockholm. Ved Index fungerte Holmberg også som leder etter at den tidligere lederen Mats Stjernstedt ble ansatt på Kunstnernes Hus i 2011. Sammen med Stjernstedt føyer Holmberg seg inn i en rekke av svenske kuratorer som i de senere årene har holdt sentrale stillinger i norske institusjoner, som Stina Högkvist (Museet for samtidskunst), Marianne Hultman (Oslo Kunstforening), Linus Elmes (Unge Kunstneres Sanfund), Madeleine Park (Trøndelag senter for samtidskunst 2008-2011) og Trondheim Kunstmuseums Pontus Kyander.

Ansettelsen av Holmberg er foreløpig siste ledd i en lang prosess mot etablering av kunsthall i Trondheim. Historien strekker seg tilbake til 2005, da Trondheim kommune vedtok at mulighetene for en kunsthall skulle utredes i et forprosjekt. Første fase av denne utredningen ble utført mellom 2008 og 2010, da i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, og som ett av syv delprosjekter under paraplyen «Kultimathule». «Kultimathule» var finansiert gjennom ABM-utvikling, og hadde følgelig som mål å utvikle samarbeidet mellom arkiv-, bibliotek- og museumssektoren.

Denne løsningen ble kritisert av flere kunstnere i byen, spesielt kritiske var en gruppe akademistudenter som i 2009 demonstrativt nok etablerte nettmagasinet Artscene Trondheim, på domenet www.trondheimkunsthall.com. En tidligere artikkel på Kunstkritikk omtaler dette initiativet som nettopp «et spark til kommunens utredning av kunsthall». Kritikken mot forprosjektet har blant annet bestått i at prosessen har manglet forankring i det lokale kunstmiljøet, og at den tverrfaglige orienteringen har gått på bekostning av kunstfaglig spisskompetanse og integritet.  

I desember 2011 lanserte en ny styringsgruppe rapporten Grunnlagsdokument Kunsthall Trondheim, der behovet for kunstfaglig kompetanse i styre og ledelse understrekes. På Grunnlagsdokumentets anbefaling nedsatte Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune i fjor et interrimstyre, med Ellen Tveit Klingenberg fra Heimdal Gruppen as som leder, og kunstfaglig alibi i tre av styremedlemmene; Jon Arne Mogstad (Kunstakademiet i Trondheim), Pontus Kyander (Trondheim Kunstmuseum) og Tone Hansen (Henie Onstad Kunstsenter). Det er dette interrimstyret som nå har valgt Holmberg blant åtte søkere, og ansatt henne i engasjementet som prosjektleder. I en pressemelding sier styreleder Klingenberg at «styret er veldig godt fornøyd med å få Helenas kompetanse og bakgrunn på plass, og at arbeidet med dette vil ta avgjørende skritt i retning av realisering av kunsthallen».

I følge samme pressemelding blir Holmbergs viktigste oppgave i tiden fremover å utarbeide forslag til lokalisering, finansiering og drift av kunsthallen. Dette skal så legges frem for politisk behandling høsten 2013. Utformingen av kunsthallens ytre rammer, og lokaliseringsspørsmålet spesielt, har stått sentralt i forprosjektet hittil. I nevnte Grunnlagsdokument vurderes fire eksisterende bygninger, samt nybygg i Trondheim sentrum, som aktuelle for formålet. I tillegg har kunstnerduoen Elmgreen og Dragset i Adresseavisen fremmet forslag om å bygge Kunsthallen om bord i en ferje.

I utlysningsteksten til stillingen som nå er besatt heter det at prosjektleder skal utvikle kunsthallens kunstneriske profil og gjennomføre et føråpningsprogram. Dette, og nyheten om at en erfaren kurator som Holmberg er ansatt i stillingen, gir grunn til å tro at det nå vil bli økt fokus på den fremtidige kunsthallens kunstneriske innhold, noe som har vært etterlyst fra flere hold tidligere.

Leserinnlegg