Kunstkritikerprisen 2009 til Elmgreen og Dragset

Onsdag 7. april overrekkes kunstkritikerprisen til Michael Elmgreen og Ingar Dragset – «for fremragende arbeid med kurateringen av den Nordiske og Danske Paviljongen i Biennalen i Venezia».

Onsdag 7. april overrekkes kunstkritikerprisen til Michael Elmgreen og Ingar Dragset – «for fremragende arbeid med kurateringen av den Nordiske og Danske Paviljongen i Biennalen i Venezia».

Kunstkritikerprisen, som i fjor ble delt ut for første gang, da til Bergen Kunsthall, er i følge statuttene en utmerkelse gitt til en kunstner, institusjon, gruppe eller annen aktør som har utpekt seg betydningsfullt i løpet av året som har gått. Prisen deles ut på bakgrunn av nominasjoner innsendt av de ca 90 medlemmene i Norsk kritikerlags seksjon for kunst, mens den endelige juryeringen er foretatt av kunstseksjonens arbeidsutvalg, som i år har bestått av Janicke Iversen (leder), André Gali, Dag Solhjell, Mona Gjessing og Erling Moestue Bugge. Prisen er utformet av billedkunstner Arne Nøst.

Elmgreen og Dragset

Juryens begrunnelse for tildelingen er i følge pressemeldingen fra Norsk kritikerlag som følger:

Elmgreen & Dragsets prosjekt med den Nordiske paviljongen ved Biennalen i Venezia 2009, The Collectors, var en estetisk sterk og konseptuelt overbevisende imitasjon av to samleres hjem. Gjennom narrativ iscenesettelse rettet Elmgreen & Dragset fokuset mot kunstsamlerens privatsfære. Ved å benytte dette grepet som kuratorisk modell og utstillingskonsept, brøt de med den tradisjonelle nasjonale inndelingen av paviljongene i Giardini, og koblet sammen den nordiske og den danske paviljongen i en helhetlig utstillingsmodell.

Utstillingen var overskridende på flere nivåer i sin problematisering av kunstsamlerens rolle i kunstverdenen. Samlerens identitet og praksis ble synliggjort på en humoristisk og kritisk måte. Med et gjennomkomponert grep rettet de oppmerksomheten mot middelklassen, kjernefamilien og den enslige, homofile mannens verdier og livsstil, som i en queer twist ender i tragedie – kjernefamiliens oppbrudd og fraflytting og den homofile mannens selvmord. Sett i lys av den økonomiske krisen som har rammet vesten, og som kommentar til den overdrevne omsetningen av samtidskunst de siste ti årene, var The Collectors en poengtert og selvironisk utstilling. Etter juryens mening markerte verket et fremragende kunstnerisk høydepunkt i 2009.

Prisen overrekkes kl. 18.00 onsdag 7. april i OCAs (Office of Contemporary Art Norway) lokaler, Nedregate 7 i Oslo.

Umiddelbart etter prisutdelingen presenterer kunstnerne The Collectors og verket vil bli diskutert i et panel. Paneldeltagere: Michael Elmgreen, Ingar Dragset, Marta Kuzma (direktør for OCA og kommisjonær for den nordiske paviljongen), Will Bradley (kurator og kritiker), Johanne Nordby Wernø (kritiker i Morgenbladet). Ordstyrer: Per Platou (kunstner og kurator). Debatten vil foregå på engelsk.

The Collectors ble anmeldt for Kunstkritikk av Eivind Røssaak:
Queer space i Venezia, Eivind Røssaak, Kunstkritikk, 12.06.09

Comments