Festspillutstilling i byrommet

Marianne Heier er neste års festspillutstiller i Bergen og vil flytte utstillingen ut av Bergen Kunsthalls hvite saler.

Marianne Heier. Foto: Marco Vaglieri.

Bergen Kunsthall annonserte i dag at Marianne Heier er neste års festspillutstiller i Bergen. – Jeg er veldig glad for å være invitert til en så prestisjetung utstilling som denne. Det er jo en unik sjanse til å arbeide med en veldig interessant institusjon, sier Marianne Heier til Kunstkritikk.

I følge en pressemelding vil Heier flytte utstillingen ut av Bergen Kunsthalls hvite saler, ut i byrommet, for på den måten å «utfordre oppfatninger om hvordan kunst vises og formidles.» Det er med andre ord snakk om Festspillutstilling i den relasjonelle institusjonskritikkens tegn.

– Hvis man ser på tidligere Festspillutstillinger er det åpenbart at det er mulig å arbeide med dette utgangspunktet på ganske mange måter og fra mange forskjellige innfallsvinkler, sier Heier.

Heier er kjent for en utstillingspraksis der hun med forskjellige kunstformer fra performance til intervensjoner, og alltid med rot i den klassiske institusjonskritikken, benytter utstillingssituasjonen til kritisk å vende blikket tilbake på problematiske strukturer knyttet til visningsinstitusjonens øvrige praksis og posisjon i både kunstfeltet og en generell offentlighet.

– Det er naturlig å ha hovedfokus på selve bygningen og området rundt den. Men det er ganske lenge til utstillingen åpner, og mye som fortsatt skal på plass, så jeg kan ikke gå i detalj om prosjektet utover at det er naturlig for meg å videreføre temaer og strategier som lenge har vært sentrale i arbeidet mitt også i denne sammenhengen, sier Marianne Heier.

Festspillutstillingen åpner i Bergen den 24. mai 2012.

Leserinnlegg