Fem søkere til Kunstmuseene i Bergen

Per Kvist, Anne Britt Strømnes og Erlend Høyersten er blant søkerne til å overta stillingen etter Anniken Thue, som direktør for Kunstmuseene i Bergen. – En spennende stilling, sier Erlend Høyersten til Kunstkritikk.

Per Kvist, Anne Britt Strømnes og Erlend Høyersten er blant søkerne til å overta stillingen etter Anniken Thue, som direktør for Kunstmuseene i Bergen. – En spennende stilling, sier Erlend Høyersten til Kunstkritikk.

Anniken Thue ga i desember beskjed om at hun trekker seg fra stillingen til sommeren. I utgangspunktet varte hennes åremål ut 2010, men av familiære grunner valgte hun å trekke seg fra stillingen et halvt år tidligere. Thue har vært direktør for Kunstmuseene i Bergen siden 2006.

Ved fristens utløp hadde seks personer søkt stillingen som direktør, men en av søkerne har i etterkant trukket sitt kandidatur.

De fem søkerne er: Per Kvist (45), tidligere dekan ved Kunsthøgskolen i Bergen, Anne Britt Strømnes (44), programspesialist i UNESCO, Ragna Sofie Grung Moe (55), direktør i Norcode (Norwegian Copyright Development Association), Erlend Høyersten (37), avdelingsdirektør ved Bergen Kunstmuseum og Peter von Débern (63), lederstillinger innen handel og industri.

Erlend Høyersten. Foto: Dag Fosse.

Den interne søkeren – Erlend Høyersten – er den eneste med erfaring som museumsleder (også fra Sørlandets kunstmuseum) og vil derfor være en kandidat som styret må vurdere nøye.

– Personlig hadde jeg håpet på at Anniken Thue hadde sittet litt lengre. Men når en stilling som denne blir ledig må man vurdere ulike mulige scenarier. Det er en spennende stilling i seg selv og Kunstmuseene i Bergen har interessante utviklingsmuligheter faglig og strategisk, både på avdelingsnivå og som organisasjon, sier Høyersten til Kunstkritikk.

– Er du ikke redd or at stillingen som leder for paraplyorganisasjonen Kunstmuseene i Bergen vil gi deg mindre faglig konsentrasjon enn den stillingen du har i dag, som leder av Bergen Kunstmuseum, altså bildekunstdelen av museet?

– Hvis jeg hadde vært redd for at stillingen ikke skal kunne gi meg de nødvendige faglige utfordringer jeg mener jeg trenger hadde jeg ikke søkt stillingen. Ved Bergen Kunstmuseum har vi gjennom høsten 2009 lagt ambisiøse planer for museet for de neste årene, både når det gjelder utstillinger og museets tre bygninger og samlingspresentasjoner. Blant annet skal vi etablere et samtidskunstmuseum i Stenersen og foreta en vitalisering og endring av Lysverkets samlingspresentasjon. Rasmus Meyers Samlinger skal også ha spesielt oppmerksomhet med tanke på lysforhold og utvikling av nye formidlingstiltak. Jeg ser det som naturlig at jeg har det faglige overordnete ansvaret for at disse planene landes i henhold til intensjonene selv om jeg skulle bli tilbudt stillingen som direktør. Det hele handler om å se på organiseringen av og grensesnittet mellom fagstab og administrasjonsfunksjoner, sier Høyersten.

Styret i Kunstmuseene i Bergen regner med å ha ny direktør på plass tidlig på høsten.

Leserinnlegg