Vil skape nytt sentrum for samtidskunst i Nordnorge

– Vi ønsker et samlingsted for kunstscenen og besøkende som vil se og oppleve samtidskunst, sier Leif Magne Tangen, en av initiativtakerne til prosjektet Kunstens Hus Tromsø.

Tromsø Kunstforening, Muségata 2. Foto: Harald Groven.

Mandag 8. februar ble det avholdt en digital pressekonferanse om en foreslått renovering av Musegata 2 i Tromsø, et eldre bygg som for tiden disponeres av byens kunstforening, med henblikk på å opprette et Kunstens Hus i Tromsø.

– Vi ønsker et samlingsted for kunstscenen og besøkende som vil se og oppleve samtidskunst, sier Leif Magne Tangen, intendant ved Tromsø Kunstforening. Tangen er initiativtaker til prosjektet sammen med Henrik Sørlid, leder for KiT – Kunstnerne i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø kommune og Kolbjørn Engeseth, styreleder i Tromsø Kunstforening.

– Ideen er at Kunstens Hus skal tilrettelegge for og utvikle kunstscenen og publikums tilgang til samtidskunst i Tromsø, ved å gjøre bedre og mer av det som er blitt gjort i dette bygget i flere tiår, sier Tangen. 

Bygget i Muségata 2 er tegnet av arkitekten Lars Solberg, og ble opprinnelig oppført for å huse Tromsø Museum i 1894. Tangen forteller at da museet flyttet ut i 1960, okkuperte Idar og Eka Ingebritsen huset, og omgjorde det til et kultursentrum med atelierer for kunstnere, øvingslokaler for musikere og scener for teatergrupper. 

Siden 1981 har Tromsø kunstforening holdt til i bygget, som de fikk satt i stand med økonomisk støtte fra Tromsø Kommune og Norsk Kulturråd. Bygget var registrert under Stiftelsen Tromsø Kunstsenter frem til 2018, da Tromsø kommune overtok eierskapet til huset ettersom kunstforeningen, som driftes på frivillig basis, ikke hadde ressurser til å vedlikeholde det. Tromsø Kunstforening disponerer fortsatt byggets utstillingsareal på 500 kvadratmeter, men de har ikke økonomi til å drive utstillings- og arrangementsvirksomhet og i tillegg utføre nødvendig vedlikehold.   

– Vi skulle gjerne hatt flere utstillinger og arrangementer, men dagens driftsbudsjett vanskeliggjør effektiv utnytting av utstillingsarealene. I tillegg har vi en førsteetasje der vi blant annet har en kafé som per dags dato ikke er i drift. Det er åpenbart et mye større potensiale for bruk av bygget, sier Tangen.

For å kunne realisere ideen om Kunstens Hus er det nødvendig med en total renovering av huset som er estimert å koste 20 millioner norske kroner. I tillegg vil det tilkomme betydelige utgifter til drift og program. Ved siden av å tilby flere visningsrom, skal Kunstens Hus etter planen også tilrettelegge for kunstproduksjon, med atelierer og fellesverksted, samt tilby møteplasser i form av kaféer og aktivitetsrom.

Tromsøs ordfører, Gunnar Wilhelmsen, sier til Kunstkritikk at han har vært en pådriver for dette prosjektet hele veien og er fornøyd med arbeidet gjort med utredningen så langt. 

– Saken skal opp til politisk behandling i løpet av våren, og det er en trinnvis prosess som vil begynne med en behandling av saken i formannskapet, sier Wilhelmsen. 

Tangen forteller at de fortsatt er i startgropen når det kommer til finansiering, og at de er helt avhengige av at Tromsø kommune ønsker å utvikle huset og sette av midler til renovering og drift. TKF har fått støtte fra Norsk Kulturråd til et forprosjekt, som blant annet innebærer å ansette en prosjektleder i en ettårig stilling for å undersøke finansieringsmuligheter og finne potensielle samarbeidspratnere.

I samarbeid med Kunstnere i Tromsø har TKF også initiert og fått tilskudd til å gjennomføre andre forprosjekter i løpet av 2021. Med støtte fra KORO skal de sette opp to uteromsprosjekter: Samisk Hage og Lekeskulptur, Krykke og Hage, som skal plasseres foran bygget i Muségata 2. TKF lanserer også en podkastserie om kunstscenen i Tromsø med støtte fra Fritt Ord. 

– Vi er langt fra å være i mål, men vi har kommet langt på vei nå som kommunen og kunstscenen sammen har laget visjonen for Kunstens Hus Tromsø, sier Tangen.

Tromsø museum, Muségata 2, 1894. Foto: Hedley With.

Leserinnlegg