Vil etablere Norges første kuratorforening

– Dette er noe mange har spurt om og har hatt behov for både faglig og politisk, sier Geir Haraldseth, som er en av flere kuratorer som nå tar intitiativ til å få etablert en egen fagorganisasjon.

I fjor åpnet Unge Kunstneres Samfund (UKS), landets største grunnorganisasjon for kunsterne, for å ta opp kunstkuratorer som medlemmer. Men det er fremdeles et presserende behov for å danne en egen fagorganisasjon for kuratorer, mener Ruth Hege Halstensen, Geir Haraldseth, Gerd Elise Mørland, Johanne Norby Wernø og Trude Schjelderup Iversen, som nå har tatt initiativ til et åpent møte i Fritt Ords lokaler neste tirsdag, hvor de inviterer interesserte til å være med på å etablere Norges første kuratorforening.

Geir Haraldseth. Foto: Karl Swinehart.

– Dette er noe mange har spurt om og har hatt behov for både faglig og politisk. Møtet på tirsdag blir forhåpentligvis starten på en kuratorforening som vi sårt trenger her i Norge, sier Geir Haraldseth, som i tillegg til å være kurator også er kritiker og i redaksjonen for Kunstkritikk.

I invitasjonen viser initiativtakerne til at det har vært betydelig økning i antallet fagpersoner med kuratorkompetanse bare de siste 5 årene, en kompetanse man har opparbeidet seg gjennom spesifikk praksis og gjennom utdannelser i Norge eller internasjonalt, og at kunstkuratorer i Norge gjør seg stadig gjeldende innen kunstfeltet, gjennom utstrakt bruk av uavhengige kuratorer i etablerte kunstinstitusjoner, etableringen av nye visningssteder og gjennom kuratorutdannelsene som er opprettet de siste årene. Kuratorer ansatt i en kunstinstitusjon som faktiske utøvende kuratorer er imidlertid en sjeldenhet, påpeker de. En typisk uavhengig kurator arbeider derfor ofte også som lærer på akademiene, som forsker i akademia, som kritiker, eller som organisator i en kunstinstitusjon. I tillegg opererer mange kunstnere som kuratorer.

Initiativtakerne ser for seg at kuratororganisasjonen vil jobbe innenfor to hovedområder; et faglig og et politisk område, der sistnevnte også fanger kuratorers arbeidsvilkår og økonomi. Organisasjonen skal støtte kuratorer, dele kunnskap, utvikle faget og kjempe for kuratorenes rettigheter, heter det i den utsendte invitasjonen.

Leserinnlegg