– Vi ble møtt med et diktat

Samtlige tre konsulenter for det store kunstprosjektet til minne om kong Christian Frederik, tiltenkt plassen foran Stortinget, har trukket seg i protest.

Kari J. Brandtzæg.
Kari J. Brandtzæg.

Tre kunstkonsulenter ble i desember 2012 oppnevnt til det statlige oppdraget med å få oppført et kunstverk til minne om Christian Frederik, landets første konge i moderne tid. I går kveld trakk Kari J. Brandtzæg, Per Hess og utvalgsleder Olga Schmedling seg i protest.

– Ut fra KOROs utlysning så vi for oss en åpen idékonkurranse med forståelsen av et monument i vid betydning på Eidsvolls plass. Et monument som kunne gå mer på demokratiforståelse og som kunne utnytte plassens betydning i den retningen, sier konsulent Kari J. Brandtzæg til Kunstkritikk.

Budsjettet var på hele fem millioner for ett enkelt prosjekt. Verket skulle være en gave fra Regjeringen til Stortinget i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014, og skulle plasseres på den mildt sagt sentralt beliggende Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo. Det var så sent som i desember i fjor at Kunst i offentlige rom (KORO) utnevnte de tre til et utvalg på totalt fem medlemmer; ambisjonen var like fullt at arbeidet skulle stå klart til markeringene i 2014.

Men i går trakk Brandtzæg, Hess og Schmedling seg fra hele prosjektet etter at Stortingets presidentskap har fattet vedtak om at monumentet skal og må være en «statue». Først ble ordlyden i januar endret fra «monument» til «statue». Som en ytterligere innsnevring presiserte Kulturdepartementet i en mail til KORO 15. februar at oppdraget gjaldt ikke bare en statue, men en «figurativ statue i tradisjonell forstand».

Kunstutvalget for Monument over Christian Frederik på Eidsvoll plass. Fra venstre: Per Hess, Per-Kristian Foss, Olga Schmedling, Lars Roar Langslet og Kari Brandtzæg.
Kunstutvalget for Monument over Christian Frederik på Eidsvoll plass. Fra venstre: Kunstner Per Hess, Per-Kristian Foss (utnevnt av Stortinget), kunsthistoriker Olga Schmedling, Lars Roar Langslet (utnevnt av Kulturdepartementet) og kunsthistoriker Kari Brandtzæg.

Skandalen var hovedsak på NRK P2s Kulturnytt i morges og ble i formiddag slått stort opp også av Aftenposten.no. Det var i går kveld at en pressemelding gikk ut fra KORO der det ble annonsert at de tre kunstfaglige konsulentene har trukket seg.

På Kulturnytt uttalte Per-Kristian Foss at han mente det var bra at de tre hadde trukket seg, da han mente de motarbeidet Stortingets ønske. Han fortsatte:

– Hvis en skal reise en statue av Christian Frederik, kan man jo ikke reise en stein av ubestemmelig karakter, da skal monumentet minne om en konge som skal minnes.

Per-Kristian Foss mener dette «burde være relativt innlysende».

Foss er fjerde medlem i utvalget som sammen med de tre KORO-utnevnte konsulentene skulle komme fram til utvelgelse av kunstner og ha overoppsyn med gjennomføring av prosjektet. Han ble utnevnt av Stortinget. Som siste medlem satt Lars Roar Langslet, tidligere kultur- og vitenskapsminister, oppnevnt av Kulturdepartementet.

– Det er ikke utlyst en fri konkurranse, la Foss til. Han mener det er snakk om «et oppdrag som er bestemt, og det vil ikke konsulentene respektere». Det synes med disse uttalelsene tydelig at KORO og konsulentenes kunstforståelse skiller seg radikalt fra den Stortingets andrevisepresident og leder av Stortingets kunstutvalg sitter med.

Louis Aumont, Christian VIII, König von Dänemark, 1831. Christian Frederik var konge i Norge 17. mai – 10. oktober 1814.
Louis Aumont, Christian VIII, König von Dänemark, 1831. Christian Frederik var konge i Norge 17. mai – 10. oktober 1814.

Foss mener også, fortsatt ifølge Kulturnytt, at det er fullt mulig å få et prosjekt ferdig til jubileet neste år. Det ville i så fall avvike kraftig fra de tidsrammer det vanligvis opereres med når større offentlige kunstprosjekter skal gjennomføres på forsvarlig vis, noe Kulturnytts kommentator Agnes Moxnes også påpekte i innslaget.

– At det ble satt av så mye som fem millioner indikerer et mer ambisiøst, moderne monument som speiler det som skjedde i 1814, og ikke bare avbilder kongen, sa Moxnes.

– Det er ikke nødvendigvis noe galt med en figurativ statue. Men det er noe galt med prosessen bak, og at statuen skal være i «tradisjonell figurativ forstand», sier Kari J. Brandtzæg til Kunstkritikk. Hun fortsetter:

– Mandatet vårt var ikke å juryere en tradisjonell figurativ statue. Vi gikk inn i dette fordi det var et åpent oppdrag, men så ble vi møtt med et diktat. Oppnevningen av hele tre kunstkonsulenter til kunstutvalget virker uforståelig, hvertfall nå i etterkant med vedtaket fattet av Stortingets presidentskap og senere KUDs presisering. Å bevilge så mye som 5 millioner til en statue er i seg selv også ganske oppsiktsvekkende.

I en pressemelding sendt ut fra de tre konsulentene i formiddag utdyper de ambisjonene de hadde for prosjektet de nå har forlatt:

«Eidsvolls plass har en viktig symbolverdi i vårt levende demokrati som samlingssted for demonstrasjoner og politiske appeller. Grunnloven og demokratiets betydning  og stilling for fremtiden kunne blitt reflektert og aktualisert i et Monument over Christian Frederik. Kunstnere har kompetanse til å skape og kommunisere ut i fra stedsspesifikke og estetiske vurderinger. Heller enn et diktert oppdrag om en statue midt på plassen burde kunstnere vært invitert inn i et åpent prosjekt og utlysning. Som kunstkonsulenter for KORO opplever vi at den politisk vedtatte kunstneriske ensrettingen av prosjektet strider mot våre krav til faglighet og åpenhet. Vi hadde håpet på et verdig og varig monument for vårt demokrati, anno 2014.»

 Artikkelen ble sist rettet 26.02.2013 kl 15.34.

Leserinnlegg