Utlysning av stilling som daglig leder og ansvarlig redaktør for Kunstkritikk

I anledning at åremålet til nåværende ansvarlig redaktør går ut ønsker vi søkere til denne viktige rollen.

I anledning at åremålet til nåværende daglig leder og ansvarlig redaktør i Stiftelsen Kunstkritikk går ut 1. juli 2024 ønsker vi søkere til denne viktige rollen i det nordiske feltet for kunst og journalistikk. 

Som ansvarlig redaktør for Kunstkritikk har du ansvaret for profil og innhold på tidsskriftets norske, nordiske og internasjonale nettsteder. Sammen med de ansatte og styret skal du sørge for å skape en sterk og samlende faglig strategi og en fremadrettet visjon som ivaretar stiftelsens formål og vedtekter. Tidsskriftet følger redaktørplakaten og øvrige etiske retningslinjer for redaksjonell virksomhet i Norge. 

Vi søker etter en person som er strategisk anlagt, faglig sterk og ambisiøs. Vedkommende må være skrivefør og brennende opptatt av kunst og kritikk. Redaktøren må beherske kunstjournalistikkens ulike sjangere, fra kritikk og kommentar til rene nyhetssaker. Gode språkkunnskaper og erfaring med redaksjonelt arbeid er en forutsetning. Det er et ønske at du har har erfaring med digital publisering og god forståelse for samspill mellom publisering på egne nettsider og distribusjon i bl.a. sosiale medier.

Gjennom å lede et lag bestående av norsk redaktør, nordiske redaktører og en rekke frilansskribenter arbeider du både med langsiktig utvikling og daglig redaksjonell drift, sikrer godt kollegialt samarbeid, fremdrift og synergi i hele organisasjonen. Du styrer det redaksjonelle arbeidet, holder kontakt med skribentene, bestiller og redigerer tekster og koordinerer oversettelser. Som ansvarlig redaktør skriver du også egne artikler og har en tydelig stemme i den norske og internasjonale kunstdebatten. Kunstkritikks redaksjonelle struktur tilsier at du fortrinnsvis er bosatt i Oslo og behersker norsk muntlig og skriftlig flytende.

Som daglig leder av Stiftelsen Kunstkritikk har du også økonomisk og administrativt ansvar for virksomheten og fungerer som styrets sekretær. Administrativ kompetanse, herunder kunnskap om det norske og nordiske støttesystemet for kulturvirksomheter/tidsskrifter og dertil hørende søknadsrutiner, vil bli vektlagt. 

Personlige egenskaper og egnethet vil også utgjøre en del av vurderingsgrunnlaget. 

Stillingen rapporterer til stiftelsens styre ved styreleder og rollen tilsettes som en åremålsstilling på fire år. Arbeidstid og lønn etter avtale.

Søknad med CV og ev. andre vedlegg sendes soknad@kunstkritikk.no. Søknadsfrist 12. februar 2024. Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder i Stiftelsen Kunstkritikk, Stephan Granhaug, på stephan.granhaug@gmail.com eller telefon 982 03 212.