Tredoblet antall søkere

Omsider vil flere enn bare dansken, svensken og nordmannen kunne gå på Kunstakademiet i Trondheim. Det har tredoblet søkertallene, sier instituttleder Jon Arne Mogstad.

Kunstakademiet i Trondheim
Kunstakademiet i Trondheim

Kunstakademiet i Trondheim (KIT) er organisert som et eget institutt under Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), og har hittil fulgt universitetets krav om at alle studenter må beherske norsk. Følgelig har KIT bare hatt skandinaviske studenter. Men de senere årene har NTNU gjort flere unntak fra språkkravet gjennom opprettelse av nye, internasjonale studieprogrammer.

I år har også KIT fått godkjennelse til å utvide sitt masterstudium til en internasjonal «Master of Fine Arts» (MFA). Søknadsfristen på det nye studiet gikk ut 1. februar, og Jon Arne Mogstad, som har arbeidet for denne endringen siden han tiltrådte stillingen som instituttleder for et år siden, er strålende fornøyd med responsen.

– Vi fikk mange henvendelser fra interesserte studenter etter at vi annonserte programmet, og da fristen gikk ut hadde vi mottatt 65 søknader – mot 22 i fjor. Søknadene kommer fra hele verden, og at de to øverste søknadene i bunken kom fra Los Angeles og Teheran sier noe om den store spredningen.

Hvorfor er det så viktig å åpne opp for studenter fra flere land?

Instituttleder Jon Arne Mogstad. Foto: Peter Klasson.
Instituttleder Jon Arne Mogstad. Foto: Peter Klasson.

– I 1990 fikk KIT en avdeling for intermedial kunst, som den første i Skandinavia. Med det kom nye studenter til skolen, hovedsakelig fra Sverige. Noen år etter fikk vi også flere danske studenter på akademiet. Tilbakemeldinger fra norske studenter er at medstudenter med en annen bakgrunn er positivt for læringsmiljøet. Begge våre naboland har gode forskoler, og jeg opplever at studentene derfra er godt motiverte. Ved å åpne for en internasjonal søkermasse håper vi å få enda flere engasjerte studenter, og dermed heve kvaliteten på studiet.

Hvordan vil utvelgelsen av studenter til det nye masterkullet foregå?

– Nytt av året er at søkerne må presentere en prosjektidé som de ønsker å arbeide med i de to årene på KIT. Basert på søknadene vil vi velge ut omtrent 30 kandidater som kalles inn til intervju. Å gjennomføre intervjuer som en del av opptaksprosessen er heller ikke gjort før, men vi ønsker å vektlegge teoretisk og kritisk refleksjon rundt eget arbeid mer enn tidligere.

Dette er noe dere deler med mange andre akademier. Men i kampen om de beste studentene trenger dere kanskje også et eget satsningsområde – et felt man har spesiell kompetanse på?

– Ja, og i dét arbeidet vil vi bygge på kvaliteter i systemet vi allerede er en del av. Vi tilhører NTNU, et teknisk universitet, og kan dermed knytte an til teknisk kompetanse. Ettersom vi er del av Fakultet for arkitektur og billedkunst er det også naturlig for oss å søke samarbeid med arkitektfaget, og å utvikle fokuset på arkitektur og rom.

I tillegg til å få studenter med en bredere geografisk bakgrunn til Trondheim, vil dere også vende dere utover mot den internasjonale kunstscenen, ved for eksempel å hente flere lærekrefter utenfra, eller satse mer på samarbeid med institusjoner i andre land?

– Vi er i dialog med flere skoler, som Universität der Künste i Berlin og Kunstakademiet i Helsingfors. I høst var en gruppe ansatte også på studietur til MIT i Boston for å diskutere muligheter for samarbeid med dem. Hva slike samarbeid kan bestå i er noe vi vil jobbe med å kartlegge frem mot semesterstart. Når det gjelder lærekreftene, har vi allerede mange ansatte utenfra, blant annet to med tilknytning til London, to fra Berlin og en fra Helsingfors. Slik sett er «internasjonal master» bare en mer treffende beskrivelse for den utdanningen vi allerede tilbyr på KIT, sier Mogstad.

Comments