To sentrale direktørstillinger utlyst

Karin Hellandsjøs åremål som direktør ved Henie Onstad Kunstsenter går ut i 2011, og stillingen er derfor utlyst. Samtidig gjør Nasjonalmuseet et nytt forsøk på å finne en avdelingsdirektør til Museet for samtidskunst.

Karin Hellandsjøs åremål som direktør ved Henie Onstad Kunstsenter går ut i 2011, og stillingen er derfor utlyst. Hellandsjø, som har vært direktør ved Kunstsenteret siden mars 2005, slutter i stillingen 30. juli.

Samtidig gjør Nasjonalmuseet nå et nytt forsøk på å finne en avdelingsdirektør til Museet for samtidskunst. Stillingen ble i likhet med seks andre avdelingsdirektørstillinger ved Nasjonalmuseet utlyst høsten 2009, men ingen av søkerne til stillingen ved Museet for samtidskunst fikk jobben. I stedet har ansvaret for samtidskunsten siden januar 2010 ligget midlertidig hos Nasjonalmuseets direktør, Audun Eckhoff.

Leserinnlegg