To millioner til kunstsenter i Bjørvika

Norsk kulturråd har tildelt Bjørvika Utvikling AS 2 millioner kroner i støtte til etablering av et nytt kunstsenter i Bjørvika i Oslo. De to kuratorene Per Gunnar Eeg-Tverbakk og Will Bradley er kunstfaglig ansvarlige for senteret og har vært med å utvikle profilen.

Norsk kulturråd har tildelt Bjørvika Utvikling AS 2 millioner kroner i støtte til etablering av et nytt kunstsenter i Bjørvika i Oslo. De to kuratorene Per Gunnar Eeg-Tverbakk og Will Bradley er kunstfaglig ansvarlige for senteret og har vært med å utvikle profilen.

Bjørvika i Oslo

Støtten skal fordeles over tre år. I tillegg til den offentlige støtten går Bjørvika Utvikling AS inn med et større beløp i grunnkapital.

På Norsk kulturråds hjemmesider er navnet på det nye senteret oppgitt til å være «Instrument». Etter det Kunstkritikk erfarer er dette kun et arbeidsnavn og det nye kunstsenterets navn bestemmes først i løpet av våren. Senteret skal etter planen åpne i september.

Saken følges opp mandag 22. mars.

Comments