Tildeling av stipender og garantiinntekter for kunstnere 2008

Kultur- og kirkedepartementet har bevilget ca. 192 millioner kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2008. Bildende Kunstneres Hjelpefond har bevilget ca. 11 millioner, og Billedkunstnernes Vederlagsfond 24,5 millioner til arbeidsstipender.

Kultur- og kirkedepartementet har bevilget ca. 192 millioner kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2008. Bildende Kunstneres Hjelpefond har bevilget ca. 11 millioner, og Billedkunstnernes Vederlagsfond 24,5 millioner til arbeidsstipender.

Statens arbeidsstipender er på kr 176 000 i året og gis fra ett til fem år. Det er tildelt 104 nye arbeidsstipend og 91 nye arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere for 2008. Totalt mottar i dag 221 kunstnere arbeidsstipend og 167 kunstnere arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere fra Staten.

Se pressemelding og tildelingslister her >>

Bildende Kunstneres Hjelpefond har delt ut 6 treårige og 30 ettårige kunstnerstipender á 180 000.- pr år, samt 25 kunstnerstipend for eldre kunstnere á 90 000.-
Se tildelingsliste her >>

Billedkunstnernes Vederlagsfond har delt ut 10 toårige stipender á 150 000.- , 150 ettårige stipender á 130 000.- og 60 ettårige stipendier á 60 000.-
Se tildelingsliste her >>

Leserinnlegg