Slutt for det nordiske samarbeidet i Venezia

Etter mer enn førti år med nordisk samarbeid under Venezia-biennalen er det slutt: Fra og med neste år vil Sverre Fehns paviljong i Venezia gå på rundgang mellom de nordiske landene.

Elmgreen & Dragset, Death of a Collector, 2009.{NEWLINE}Mixed media 100x600x200cm.

Etter mer enn førti år med nordisk samarbeid under Venezia-biennalen er det slutt: Fra og med neste år vil Sverre Fehns paviljong i Venezia gå på rundgang mellom de nordiske landene. Neste gang Norge vil være representert på biennalens hovedområde, Giardini, vil være i 2015. Det er usikkert om Norge får noen annen representasjon i Venezia i 2011.

Venezia-biennalen har eksistert siden 1895 og regnes fortsatt som en av verdens viktigste kunstutstillinger. Den Nordiske paviljongen har samlet representasjonene fra Finland, Norge og Sverige siden 1962 men de siste årene har samarbeidet vært under press, både faglig og organisatorisk.

Kurator Jon-Ove Steihaug brøt med en tradisjon da han inviterte en japansk og en amerikansk kunstner til å stille ut sammen med de nordiske representantene i 1997. I 2005 trakk den finske kunstneren Laura Horelli seg fra utstillingen etter å ha opplevd samarbeidsproblemer med kurator Åsa Nacking. Utstillingen het «Sharing Space/Dividing Time» og de gjenværende bidragene fra Sverige (Miriam Bäckström og Carsten Höller) og Norge (Matias Faldbakken) ble vist på rotasjon.

I 2009 ble Danmark som en engangsforeteelse innlemmet i samarbeidet og den dansk-norske kunstnerduoen Elmgreen & Dragset kuraterte utstillingen «The Collector». Denne utstillingen omfattet rett nok både finske og svenske kunstnere, men ble til syvende og sist i stor grad oppfattet som en dansk-norsk utstilling. Michael Elmgreen og Ingar Dragset ble i forrige uke tildelt den norske Kunstkritikerprisen for denne utstillingen.

KUN SVERIGE I 2011

Og nå er det altså slutt på samarbeidet. I 2011 vil Sverige disponere den nordiske paviljongen uten innblanding fra Finland og Norge. I 2013 er det Finlands tur. og først i 2015 vil Norge igjen være representert i Sverre Fehns paviljong på biennalens hovedområde, Giardini.

I en pressemelding fra Office for Contemporary Art Norway (OCA) heter det at beslutningen om å gå vekk fra en felles nordisk paviljong kommer fra «en interesse for å utforske nye formater for nasjonal representasjon, på forskjellige steder og parallellt med den Nordiske paviljongen i Giardini, i den hensikt å gi hvert land større fleksibilitet i valg av kunstnere, arbeider og utstillingsformat. Dette vil videre fremme nye kuratoriske grep innenfor biennalens kontekst, være til fordel for kunstnerne og deres praksis, og bidra til en styrket dialog og utveksling med et internasjonalt publikum». Den originale pressemeldingen er på engelsk.

Tanken er med andre ord at de nordiske landene som ikke er representert i Giardini skal ha andre typer presentasjoner i Venezia under biennalen. Denne typen nasjonale representasjoner utenfor Giardini har vokst i antall og omfang de siste årene, og nå kan det altså se ut som om også Norge skal ut i den Venezianske utleiejungelen og forsøke å etablere et utstillingssted for 2011 og 2013. Det kan bli både dyrt og vanskelig. Etter hva Kunstkritikk kjenner til har OCA vært på jakt etter et egnet sted i lengre tid, men uten å ha kommet fram til noen avklaring, hverken hva gjelder sted eller finansiering.

Den nordiske komiteen består av FRAME – Finnish Fund for Art Exchange i Helsinki, Moderna Museet i Stockholm og Office for Contemporary Art Norway i Oslo. Komiteen vil fotsatt være aktiv og vil evaluere den nye ordningen etter endt seksårsperiode, i 2017.

Leserinnlegg