Rekordinköp

Moderna museet coronainköp omfattar 360 verk av 168 konstnärer. Det är museets största förvärv av svensk konst någonsin. Se hela listan här.

Martha Edelheit, Tattooed Lady, 1962.

När Moderna museets inköp under året ska summeras, så kan man konstatera att Svenska förvärv 2021, som projektet kallas, är det största enskilda förvärvet av svensk konst som museet någonsin har gjort: för 25 statliga coronamiljoner har man köpt in runt 360 verk av 168 konstnärer.

I Robert Stasinskis intervju understryker intendenten Fredrik Liew att förvärven utmärks av en ovanlig bredd, och vad gäller ålder kan man snabbt konstatera att det stämmer: det skiljer ett helt arbetsliv, 65 år, mellan de yngsta och äldsta konstnärerna. Yngst är Ikram Abdulkadir och Afrang Nordlöf Malekian (födda 1995), och äldst är Martha Edelheit (född 1931), välbekant för Kunstkritikks läsare (se här och här). Eller, hon var äldst, för just som jag skriver detta får jag en uppdaterad lista med de inköp som registrerats i sista stund, och som visar att man även har förvärvat en målning av Bertil Almlöf (född 1930).

Edelheit, Abdulkadir och Nordlöf Malekian har hur som helst en viktig sak gemensamt. Det är nämligen första gången de köps in av Moderna museet. Och som debutanter är de i gott sällskap: nästan 70 % av konstnärerna (116 av 168) har inte tidigare varit representerade i samlingen.

Visst har man också passat på att köpa in erkända konstnärer som Jockum Nordström och Eva Löfdahl, men det handlar om enstaka verk och många av de mest kända levande konstnärerna i Sverige lyser med sin frånvaro. Om man ser Svenska förvärv 2021 som en bild av konsten idag så har den en klar lutning mot det nya och relativt oetablerade.

En stor del av de förvärvade konstnärerna är unga – runt en fjärdedel är födda 1980 eller senare – och många av förvärven är förstås från senare år. Till exempel har man köpt in peformancekonstnären Adèle Essle Zeiss (f. 1983) examensverk från Kungliga Konsthögskolan, som just nu ställs ut i hennes soloutställning på Accelerator, Salad Hilowles (f. 1986) hyllade videoverk Vanus Labor (2021) som nyligen visades på Göteborgsbiennalen samt en stadsvandring ur Sam Hultins (f. 1982) uppmärksammade Eva-Lisa-projekt. Liksom en rad andra unga konstnärer som Diana Agunbiade-Kolawole (f. 1988), Fatima Moallim (f. 1992), Olof Marsja (f. 1986), Helena Lund Ek (f. 1988) och Tarik Kiswanson (f. 1986), för att nämna några.

Men en lika påtaglig tendens är att många av konstnärerna är seniorer. Så mycket som var femte konstnär är född 1955 eller tidigare. I vissa fall handlar det om tidigare förbisedda konstnärer, men museet har också kompletterat konstnärskap som redan finns i samlingen. Ibland har man köpt in äldre verk, ibland nya. I fallet med den ständigt aktuelle Leif Elggren (f. 1950), så har man både köpt in flera nya teckningar från senare år, och kompletterat med en del äldre boxar och mappar från tidigt 1980-tal.

Liew menar också att Svenska förvärv 2021 kännetecknas av en ovanligt stor bredd vad gäller uttryck och typer av konstnärskap. Ett exempel på detta kan vara att museet har köpt in textila verk av bland andra Margareta Hallek (f. 1932) och Lena Cronqvist (f. 1938) (den senare är annars främst är känd som målare). Traditionellt är det Nationalmuseum som ansvarat för att bevara svensk design- och konsthantverk, dit textilkonsten ofta har räknats. Därför har någon som Hallek varit representerad där, men inte på Moderna museet. Kanske ser vi en mindre revolution i det tysta för textilkonsten som går från att i statens ögon betraktas som konsthantverk till att uppfattas som en naturlig del av den moderna och samtida konsten?

En central aspekt av Moderna museets inköpspolitik på 2000-talet har varit att stärka beståndet av kvinnliga konstnärer, och den tendensen finns även här: närmare 60 % av konstnärerna är kvinnor (fördelningen ser ungefär likadan ut vad gäller ungdomar och seniorer). Som exempel kan nämnas större förvärv av Stina Ekmans (f. 1950) teckningar från 1970-talet, Snežana Vučetić Bohms (f. 1963) fotografiska självporträtt från 1990-talet och flera av Catti Brandelius (a.k.a. Miss Universum) (f. 1971) videos från tidigt 2000-tal. En ny bekantskap för vissa är säkert Esse-Li Esselius (f. 1948), som tidigare finns representerad i samlingen under namnet Hans Esselius. Titeln på de tre inköpta verken ger en förklaring till namnbytet: SX-70-porträtt av konstnären i transsexuell förvandling (1979).

Den geografiska fördelningen är svårare att utröna, men vad gäller konstnärer med anknytning till Sápmi så har man delvis frångått principen om att de ska vara svenskar eller bo i Sverige. Det gäller till exempel den norsk-samiske konstnären Joar Nango (f. 1979) och den finsk-samiska konstnären Outi Pieski (f. 1971), vilka nu ingår i Moderna museets samling.

Den i stort sett kompletta listan över Svenska förvärv 2021:

Ikram Abdulkadir (f. 1995), Kristina Abelli Elander (f. 1952), Diana Agunbiade-Kolawole (f. 1988), Meira Ahmemulic (f. 1974), Karin Alfredsson (f. 1966), Meriç Algün (f. 1983), Muhammad Ali (f. 1982), Bertil Almlöf (f. 1930), Maj-Lis Andersen (f. 1959), Roy Andersson (f. 1943), Lotta Antonsson (f. 1963), Gerd Aurell (f. 1965), Idun Baltzersen (f. 1987), Kah Bee Chow (f. 1980), Kerstin Bergh (f. 1935), Ami Bergman (f. 1966), Linda Bergman (f. 1976), Albin Biblom (f. 1975), Helene Billgren (f. 1952), Gunilla Blomqvist (f. 1943), Clara Bodén (f. 1983), Julia Bondesson (f. 1983), Catti Brandelius (f. 1971), Stina Brockman (f. 1951), Jan Cardell, (f. 1961), Trinidad Carrillo (f. 1975), Lena Cronqvist, (f. 1938), Madubuko Diakité (f. 1940), Martha Edelheit (f. 1931), Stina Ekman, (f. 1950), Anna Ekman & Cecilia Järdemar, Kristina Eldon (f. 1962), Leif Elggren (f. 1950),  Ibrahim Elkarim (f. 1942), Andreas Eriksson (f. 1975), Kristina Eriksson (f. 1948), Karolina Erlingsson (f. 1980), Esse-Li Esselius (f. 1948), Adèle Essle Zeiss (f. 1983), Ferdinand Evaldsson (f. 1988), Juan-Pedro Fabra Guemberena (f. 1971), Luca Frei (f. 1976), Oscar Furbacken (f. 1980), Ingrid Furre (f. 1983), Ellie Ga (f. 1976), Cecilia Germain (f. 1974), Gideonsson/Londré, Stephen Gill, England (f. 1971), Goldin+Senneby, Hannah Goldstein (f. 1984), Carola Grahn (f. 1982), Astrid Göransson (f. 1956), Isak Hall (f.  1978), Margareta Hallek (f. 1932), Edith Hammar (f. 1990), Jörgen Hammarberg (f. 1941), Johannes Heldén (f. 1978), Joanna Hellgren (f. 1981), Åsa Herrgård (f. 1956), Sandi Hilal (f. 1973), Salad Hilowle (f. 1986), Erik Holmstedt (f. 1952), Leif Holmstrand (f. 1972), Sigrid Holmwood (f. 1978), Henrik Håkansson, Sverige (f. 1968), Oskar Hult (f. 1986), Sam Hultin (f. 1982), Every Ocean Hughes (f. 1977), Olof Inger (f. 1979), Inka & Niclas, Gabriella Ioannides (f. 1964), Susanna Jablonski (f. 1985), Maria Jacobson (f. 1991), Signe Johannessen (f. 1978), Roine Jansson (f. 1952), Ingela Johansson (f. 1976), Åsa Jungelius (f. 1975), Gittan Jönsson (f. 1948), Jeuno JE Kim & Ewa Einhorn, Cia Kanthi, (f. 1984), Conny Karlsson Lundgren (f. 1974), Nina Kerola (f, 1965), Tarik Kiswansson (f. 1986), Kent Klich (f. 1952), Joakim Kocjancic (f, 1975), Kultivator, Hans Lannér (f. 1947), Matts Leiderstam (f. 1956), Ville Lenkkeri (f. 1972), Anna Linder (f. 1967), Anna Ling (f. 1971), Berit Lindfeldt (f. 1946), Maria Lindström (f. 1964), Hanna Ljungh (f. 1974), Helena Lund Ek (f. 1988), Eva Löfdahl (f. 1953), Katarina Löfström (f. 1970), Monika Macdonald (f. 1969), Éva Mag (f. 1979), Eric Magassa (f. 1972), Britta Marakatt-Labba (f. 1951), Olof Marsja (f. 1986), Aleksandra Mir (f. 1967), Fatima Moallim (f. 1992), Hannah Modigh (f. 1980), David Molander (f. 1983), Valeria Montti-Colque (f. 1978), Elisabeth Moritz (f. 1956), Tova Mozard (f. 1978), Martina Müntzing (f. 1968), Joar Nango (f. 1979), Patrick Nilsson (f. 1966), Jesper Nordahl (f. 1969), Lina Nordenström (f. 1963), Maria Nordin (f. 1980), Jockum Nordström (f. 1963), Astrid Kajsa Nylander (f. 1989), Åsa Norberg & Jennie Sundén, Afrang Nordlöf Malekian (f. 1995), Olle Norås (f. 1982), Norrakollektivet (Anja Örn, Fanny Carinsdotter och Tomas Örn), Anna Odell (f. 1973), Jenny Olsson (f. 1973), Ida Persson (f. 1985), Ragnar Persson (f.1980), Petronella Petander (f. 1977), Outi Pieski (f. 1973), Laércio Redondo (f. 1967), Lovisa Ringborg (f. 1979), Rasmus Ramö Streith (f. 1985), Bella Rune (f. 1971), Johan Röing (f. 1958), Vanja Sandell Billström (f. 1983), Patricio Salinas A (f. 1949), Mohammed Sami (f. 1984), Ulrik Samuelson (f. 1935), Anastasia Savinova (f. 1988), Lina Selander (f. 1973), Stina Siljing, (f. 1992), John Skoog (f. 1985), Iris Smeds (f. 1984), Annika Ström (f. 1964), Lisa Strömbeck (f. 1966), Astrid Svangren, Sverige (f. 1972), Jörgen Svensson (f. 1958), Matti Sumari (f. 1987), Astrid Sylwan (f. 1970), Magnus Thierfelder (f. 1976), Lisa Tan (f. 1973),  Tommy Tommie (f. 1941), Tobias Törnqvist (f. 1978), Thale Vangen (f. 1974), Snežana Vučetić Bohm (f. 1963), Peter Wallström (f. 1960), Teresa Wennberg (f. 1944), Gunilla Wihlborg, (f. 1953), Helena Wikström (f. 1984), Mats Wikström, Sverige (f. 1954), Johan Willner (f. 1971), Annika Elisabeth von Hausswolff (f. 1967), Måns Wrange (f. 1961), Thomas Wågström (f. 1955), Carla Zaccagnini (f. 1973), Johan Zetterquist (f. 1968), Anna Ådahl (f. 1973), Anja Örn (f. 1972), Johan Österholm (f. 1983).

Läs Robert Stasinski intervju med Fredrik Liew här.

Not: Enstaka förvärv utöver de som nämns i artikeln kan tillkomma.