Psyko geografi

Situasjonisme og psykogeografi er termer som svever rundt i kunstverdenen for tiden.

Situasjonisme og psykogeografi er termer som svever rundt i kunstverdenen for tiden. Ikke minst i forbindelse med den populære gjenbruken av byrom Gardar Eide Einarsson og hans kumpaner styrer med. Men hva betyr disse ordene egentlig? Merlin Coverleys Psychogeography hjelper til med begrepsavklaring for de nysgjerrige.

Boka undersøker disse begrepenes opprinnelse i femti/seksti-tallets situasjonismebevegelse, og sporer de teoretiske premissene tilbake til bevegelsens “far” Guy Debord. Coverley legger vekt på hvordan psykogeografi er grensesnittet, eller det aktive møtepunktet, for bevissthet/sjelsliv og byens fysiske geografi. Føringene i byens rom, som at man skal følge skilt og gater en bestemt vei, overskrives i psykogeografien av alternative funksjoner. Disse kan ta utgangspunkt i assosiasjoner eller strenge konsepter, som Robert Macfarlanes artikkel A road of one’s own (som siteres i boka): Tegn en sirkel på et kart, følge sirkelen strengt i området kartet viser til, og registrer hva som skjer langs denne ruta. Slike konseptuelle gåturer er imidlertid bare begynnelsen på psykogeografien.


Forfatterens store styrke er, foruten å klargjøre begrepet, den grundige historiske plasseringen av det. Coverley finner foregangsmenn hos William Blake og Thomas de Quincey, foruten å levere en grundig betenkning av flanøren på andre halvdel av 1800-tallet. Baudelaire, spesielt i Walter Benjamins tapning, leses godt i forhold til senere psykogeografiske refleksjoner. Skikkelser som Iain Sinclair og Peter Ackroyd, Stewart Home og Patrick Keiller blir behørlig behandlet, og ikke minst tidligavantgardistiske bevegelser får sin plass. Surrealismen og futurismen eksperimenterte, påpeker han, med alternative geografier lenge før Debord. Boka er imidlertid ingen historisk skisse: alle tenkere/forfattere/kunstnere/regissører diskuteres på like linje – og da som bidragsytere til en klargjørende definering og bruk av begrepet. Begrepsavklaringen oppleves dessuten som nødvendig og vil nok, for en del lesere, forløse en del tanker om kunst såvel som enkelte, tilsynelatende utilgjengelige, kunstnerskap. Les boka. Trekk ut proppen.

Comments (9)