Prosjektet MUD – en bevegelig masse

I morgen, 6. august, inntar prosjektet MUD et lokale i Youngsgaten 6 i Oslo, leid for anledningen, for å vise MUDshow #2 - «There's no Place like Home».

I morgen ettermiddag inntar prosjektet MUD et lokale i Youngsgaten 6 i Oslo, leid for anledningen, for å vise MUDshow #2 – «There’s no Place like Home». MUD presenterer seg som en serie utstillinger rundt i Skandinavia, og den første utstillingen, som fant sted i København i fjor høst, viste nærmere tretti yngre nordiske kunstnere. Denne gangen er det noe færre deltakere, men profilen er fortsatt internordisk. I den ikke direkte omfattende pressemeldingen heter det blant annet at MUD benytter alternative visningsrom for å åpne opp en arena hvor unge utøvende kunstnere med ulike nasjonaliteter kan treffes. Kunstkritikk tok kontakt med en av de ansvarlige for prosjektet, Damir Avdagic, for å få ham til å fortelle mer.

– Kan du si litt om bakgrunnen for dette prosjektet? Hva ønsker dere å få til?

Plakat for MUDshow #2 – «There’s no Place like Home».

– MUD drives av Birk Bjørlo, Pia Eikaas og meg, Damir Avdagic. Vi er alle tre studerende ved det Kongelige Danske Kunstakademi, men har tidligere gått på skole i Norge og er opprinnelig herfra. Som norske kunststuderende i et semifremmed land hadde vi et behov for å få i gang noe, skape en visningsarena som ikke er knyttet til en institusjon. Vi har kretser i alle kunstakademier i Norden, som tilhører vidt forskjellige kunstmiljøer. Vi lager vårt eget forum for kunstvisning, hvor vi kan samle disse kunstmiljøene fra ulike nordiske land.

– Hvorfor tittelen «MUDshow»?

– Når vi var i gang med MUD ville vi at det skulle ha en dynamisk form. Vi har variasjon både i land, lokaler, og de deltakende kunstnere når det gjelder våre utstillinger. Prosjektet har totalt frie tøyler og er dermed vanskeligere å definere. Vi kalte prosjektet MUD for å skildre denne bevegelige massen av variasjoner i prosjektet.

– MUDshow #2 – «There’s no Place like Home» finner sted i morgen ettermiddag og kveld, mens utstillingen holder åpent også i helgen. Er det et poeng for dere at utstillingen skal stå såpass kort tid?

Fra MUDshow # 1 – «Den gode, den onde og den grimme», København, 2009.

– MUD står i såpass kort tid, delvis p.g.a. praktiske årsaker. Vårt første MUDshow ble holdt i en bebodd leilighet, det kommende i et leid lokale. Vi vil også at MUD skal være et oversiktsprosjekt, samtidig som vi vil ha den bevegelige karakteren i utstillingene. De skjer, er der i kort tid, så skjer det på et nytt sted.

– Hvordan skjer utvalget av kunstnere? Har dere noen spesielle kriterier?

– Utvalget av kunstnere skjer avhengig av hvor prosjektet holdes, hvilket lokale vi bruker, og ikke minst hva for en undertittel utstillingen har. Vi er ofte kjent med arbeidet til de vi inviterer og velger ut folk vi føler passer til nettopp det planlagte MUDshow. Vi er også opptatt av variasjon i medier, samt variasjon i formen av utstillingen. Forrige MUDshow – MUDshow # 1 – «Den gode, den onde og den grimme» – var en mer statisk utstilling, i motsetning til denne, hvor performance og andre events blir en større del av showet.

– Hva er planene for MUD  videre?

– Noe av det viktigste med MUD er å utvide det. Utvide kunstnernes kretser og ikke minst bringe disse ulike kretsene sammen, vi er alle tre kunststuderende som planlegger utvekslinger. Sett i sammenheng med det forventer vi at MUD tar en tur eller tre utenfor Norden, med mer variasjon i nasjonalitet når det gjelder kunstnerlisten. Vi vil også jobbe videre med å variere formen på utstillingen. Det er i grunnen veldig mange ting vi ikke har prøvd ennå.

Leserinnlegg