Power Ekroth og Erlend Hammer til Momentum

Den svenske kuratoren og kunstkritikeren Power Ekroth og Kunstkritikks fungerende redaktør Erlend Hammer skal kuratere den 7. Momentumbiennalen i 2013.

Power Ekroth. Foto: Petter Lehto. Bildet inngår i Lehtos serie kurator-portretter med tittelen A Few of the Curators in Stockholm 2010.

Punkt Ø har nå offentliggjort at det er den svenske kuratoren og kunstkritikeren Power Ekroth og Kunstkritikks fungerende redaktør Erlend Hammer, også virksom som selvstendig kurator og skribent, som er valgt som kuratorer for den 7. Momentumbiennalen, som arrangeres 22. juni – 29. september 2013 i Moss.

Ekroth og Hammer har samarbeidet tidligere, og sammen skrevet en rekke tekster, ofte under fellesnavnet PowerHammer. Blant annet har de skrevet om biennaler for tidsskriftet B-Post. De møttes da de deltok på workshop-prosjektet The Yeonhee-Dong Residency Project i Seoul sommeren 2007.

Hva er ambisjonene deres for Momentum 2013?

– Mine ambisjoner er å lage en bra utstilling, med gode arbeider, som skal være relevant for andre aktører i kunstfeltet samtidig som den skal være tilgjengelig for et allment publikum. Jeg gleder meg til å finne frem til interessante kunstnere å samarbeide med og ikke minst til samarbeidsprosessen rundt hva disse kunstnerne skal lage til utstillingen. Jeg har og forhåpninger om å utvide Momentums virkeområde til å gjøre samarbeid med andre interessante aktører, for eksempel på musikk eller scenekunst-feltet, sier Erlend Hammer.

– Jeg håper så klart å lage den beste Momentum noensinne, sier Power Ekroth.

Til den 7. Momentumbiennalen skal Ekroth og Hammer kuratere to separate deler, med hver sin arbeidstittel og gruppe kunstnere, en arbeidsform som i følge Punkt Øs direktør Dag Sveinar aldri tidligere har vært utprøvd i biennalesammenheng.

I pressemeldingen fra Punkt Ø heter det at dere ved å dele biennalen mellom dere i større grad vil sette deres signatur på utstillingene, og «i større grad stå individuelt ansvarlig for sluttresultatet, noe som igjen påvirker ambisjonene om å lage en best mulig utstilling». Betyr det at dette blir en tøff og innbitt konkurranse om å lage den beste utstillingen?

– Det er selvfølgelig ingen konkurranse, og vi samarbeider om alt administrativt. Jeg er veldig begeistret over Erlends måte å tenke på – som ofte går helt på tvers av mine egne tankeganger, og derfor alltid har gitt meg intelligent motstand og dermed ansporet meg til å tenke videre. Våre tekst-samarbeid har alltid vært ekstremt fruktbare siden jeg har vært nødt å formulere meg tydeligere «mot» Erlend. Vi har en dialektisk og fleksibel samarbeidsmåte som jeg setter stor pris på. Det skal virkelig bli en glede å meisle frem en utstilling parallelt med Erlend, sier Ekroth.

Erlend Hammer midt i Robert Smithsons Spiral Jetty. Foto: Privat.

– Power og jeg har veldig forskjellig syn på kunst og hvordan man lager en god utstilling, men vi har og et ganske sammenfallende syn på hvordan vi liker å jobbe med kunstnere. Vi vil fungere som samtalepartnere for hverandre, men vi kommer ikke til å samarbeide om konkrete deler av hverandres utstillinger eller i dialogene med hverandres kunstnere, legger Hammer til.

Den siste tiden har Punkt Ø og Momentum vært under et visst «populistisk» preget press fra lokalpolitikere i Moss, og det er bestemt at Momentum Kunsthall skal selges. Kommer det til å påvirke arbeidsbetingelsene deres eller måten dere ser på oppdraget dere har fått?

– Momentum Kunsthall er et av de beste utstillingslokalene som finnes i Norge for denne typen utstilling, og jeg har tro på at vi får bruke disse også til Momentum 2013. Moss er i en ekstremt interessant situasjon for øyeblikket. Hjørnesteinsbedriften M. Peterson og Sønn er konkurs, og dette åpner en helt ny bydel som næringsglade lokalpolitikere nå får muligheten til å utvikle for nye typer bruk. I den forbindelse regner jeg med at lokalene til Momentum Kunsthall, som ligger som nærmeste nabo til det nedlagte industriområdet, kommer til å blomstre opp som en viktig del av planene for dette området. Det blir med andre ord et svært interessant år å jobbe med Momentum, sier Erlend Hammer til Kunstkritikk.

Kuratorer for de seks foregående Momentumbiennalene har vært Lars Bang Larsen, Daniel Birnbaum og Atle Gerhardsen (1998), Jonas Ekeberg, Paula Toppila, Jacob Fabricius og Ina Blom (2000), Caroline Corbetta og Per Gunnar Tverbakk (2004), Anette Kierulf og Mark Sladen (2006), Lina Džuverovic og Stina Högkvist (2009) og Markús Tór Andrésson, Christian Skovbjerg Jensen, Theodor Ringborg, Aura Seikkula og Marianne Zamecznik (2011).

Leserinnlegg