Pile o´Sápmi til menneskerettsdomstolen i Strasbourg

Reindriftsutøveren Jovsset Ánte Sara tapte mot den norske staten i Høyesterett. – Vi kjemper videre, sier kunstneren Máret Ánne Sara.

Máret Ánne Sara med verket Pile o’ Sápmi Supreme utenfor Stortinget, desember 2017. Produsert av Tenthaus Oslo. Foto: Øystein Thorvaldsen.

I formiddag tapte den 25-årige samiske reindriftsutøveren Jovsset Ánte Sara mot den norske staten i Høyesterett. Saken gjelder Landbruks- og matdepartementets krav om at Sara skal redusere reinflokken sin til 75 dyr, grunnet beiteområdets økologiske bærekraft. Sara og hans advokat mener dette vil gjøre det umulig å drive virksomheten videre uten å gå konkurs, og at statens pålegg dermed står i strid med FN-konvensjonen om sosiale og politiske rettigheters artikkel 27, som beskriver minoriteters rett til å «drive sin kultur».

Sara fikk medhold i dette argumentet både da saken kom opp i Indre Finnmark tingrett i 2016, og i mars i år, da han igjen vant over staten i Lagmannsretten. Staten anket til Høyesterett, der fire mot en av dommerne nå har kommet frem til at Saras rettigheter likevel ikke er krenket.

Jovsset Ánte Saras advokat Trond P. Biti sier til NRK at de kommer til å ta saken videre til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og at Sara ikke kommer til å redusere reinflokken.

Fra Pile o’Sápmi stuntteater med opplesning av «Reindriftsloven justert etter Grisens Lov» under Pile o’Sápmi Supreme foran Stortinget. Produsert av Tenthaus Oslo. Foto: Tomi Guttorm.

Striden mellom Sara og staten har blitt internasjonalt kjent etter at søsteren Máret Ánne Saras kunstprosjekt Pile o´Sápmi ble vist på årets Documenta 14 i Kassel. Pile o´Sápmi har form av en løpende kommentar til brorens rettsprosess, og har vært et av de mest omtalte norske kunstprosjektene i 2017. Under den første rettsaken i Tana i 2016 besto verket av en haug med 200 reinsdyrhoder med et norsk flagg på toppen. I begynnelsen av desember oppførte hun en versjon av Documenta-verket, et «forheng» av 400 reinsdyrskaller, i en aksjon foran Stortinget i forbindelse med Høyesterettssaken, og åpnet samtidig utstillingen Pile o´Sápmi Supreme in Context på Tenhaus Oslo.

I dommen skriver Høyesterett at «Flertallet fant at siidaandelens (en Siida er en familie eller gruppe som driver reindrift, journ. anm.) rettigheter etter SP artikkel 27 ikke var krenket. I vurderingen la flertallet blant annet vekt på at reguleringen er gjort i reindriftsutøvernes interesse, og at den har en rimelig og objektiv begrunnelse.»

Máret Ánne Sara sier til Kunstkritikk at det tross skuffelsen føles godt å få mulighet til å føre saken utenfor det norske rettssystemet.

– Dette gjelder min lillebrors liv, men også hele det samiske samfunnet. Det kom så tydelig frem i Høyesterett at lovendringer og vedtak om reindriften er iverksatt på tross av innsigelser fra Sametinget og Norske reindriftsamers Landsforbund, og fra enkelte reindriftsutøvere. Likevel mener Høyesterett at staten har rett, og at menneskerettighetene og grunnleggende rettigheter for oss som reindriftsutøvere og mennesker ikke har stor nok betydning. Jeg har mistet tilliten til det norske demokratiet for lenge siden, så jeg tror vi har bedre muligheter til å berge våre rettigheter i det internasjonale systemet.

Kommer du også til å ta Pile o´Sápmi-prosjektet videre til Strasbourg?

Selvfølgelig, jeg står ved min brors side, og har snakket med kunstnerkolleger i dag som alle er forbannet, og som vil bidra.

Leserinnlegg