Performance til folket

Kunstbankens performance-festivaler de siste årene må sees i lys av kunstsenterets sterke ønske om å bli Norges første Performance-senter.

Kunstbankens performance-festivaler de siste årene må sees i lys av kunstsenterets sterke ønske om å bli Norges første Performance-senter. 6 år etter den første performance-festivalen i 2003, er det ennå usikkert om et nasjonalt performancesenter kan bli en realitet. Kanskje er det derfor Kunstbanken med årets festivalprogram velger å trø varsomt inn i det ennå unge kunstfeltet, og framstår som søkende i forhold til sin egen institusjonelle rolle.


Man skal ikke undervurdere det lokale publikums betydning på den regionale kunstscenen, og jeg stiller meg fullt og helt bak den demokratiske idéen om «Kunst til folket». Kunstbankens performancefestival 2009 virker preget av et slikt ønske om å nå ut til et bredere publikum, og kanskje derfor også av en viss varsomhet. Forhåpentligvis betyr ikke det at Performancefestivalen nå begynner å bli voksen, satt. Og heldigvis hadde kuratorene Ingrid Blekastad og Birgitte Lie overlatt deler av ansvaret til kunstnerparet Elin Lundgren og Petter Pettersson, for deres nyetablerte men allerede svært toneangivende Lillith Performancestudio i Malmø har til nå fått alt for lite oppmerksomhet fra den norske kunstscenen. Det skal jeg også forsøke å bidra til å rette opp.

Årets festivalprogram inneholdt flere performancer utendørs, med et ønske om å møte folk der de oppholdt seg, og samtidig vitalisere deler av byrommet. Enkelte performancer fortonte seg som mer relasjonelle stunts. Slik som det sjarmerende Klagekoret, som sang Hamarfolkets innsendte klager på Østre torg, og aiPotus monumentale ufriluftsmaleri på utescenen på Domkirkeodden basert på innsamlede malingsrester fra befolkningen. Stein Henningsen politiske performance «Meltdown» i jernbaneparken ved Hamar stasjon tiltrakk oppmerksomheten fra reisende, og ble et samlingspunkt i høstkulden, da kunstneren sto på en 360 kilos isblokk omkranset av et brennende bål. Men til tross for mer eller mindre intervenerende strategier i byrommet, var atmosfæren noe underlig, da gatene denne lørdagen var nærmest folketomme. Hamars befolkning foretrekker nemlig kjøpesenteret Maxi.

Institusjonalisering av performancekunsten

Stein Henningsen, Meltdown. Foto: Michael Schacht

Det er vanskelig å ikke se Kunstbankens lette og innyndende performancer i uterommet i sammenheng med fjorårets tungladde festival viet Kate Pendry, med det parallelle seminaret om Kunstbanken som nasjonalt performancesenter. Den gang stilte både Nasjonalmuseet og Kulturrådet spørsmål vedrørende Kunstbankens arkivkompetanse og gjennomføring av arkivering. Ved årets festival ble alle performancearrangementer filmet og fotografert av Kunstbanken selv, både for arkivering i database og tilgjengeliggjøring for publikum via internett. Likevel er det etter årets festival uklart for meg hvilken rolle Kunstbanken kan ha i den videre utvikling av performancefeltet, utover rollen som arkiforvalter. Årets program virket som helhet mer famlende og søkende, framfor å proklamere en egen posisjon med faglig tydelighet. Men så står jo performancegenren fremdeles nok så ustøtt på den nordiske kunstscenen, og må stadig avklare sitt ulne slektskap til teaterinstitusjonen.

All famling til tross, Kunstbanken har ført oss til Malmø, hvor Europas første rendyrkede institusjon for performancekunst – Lillith Performancestudio – er etablert av billedkunster Petter Pettersson
og skuespiller og regissør Elin Lundgren. Forankret i en tilnærmet institusjonell spagat har dermed bastarden Performance fått en unik institusjon som både er et produksjonsstudio for performanceprosjekter i stor skala, og et visningsrom for visuell kunst. Kunstnere blir invitert til å arbeide med nye prosjekter fra konseptutvikling til presentasjon for publikum, i tett samarbeid med Lundgren og Pettersson. Siden åpningen i 2007 har 21 større performanceproduksjoner blitt gjennomført i Lillith Performancestudio, med kunstnere som Matti Kallioinen, Jannike Låker, Lilibeth Cuenca, Yingmei Duan, og Jonathan Meese.

Intimt og kontemplativt

Melati Suryodarmo, Exergie –Butterdance. Foto: Kristine Natvig

Elin Lundgren og Petter Petterssons egen performance «Komma nära», var det nærmeste jeg kom Lillith performancestudios relasjonelle fundament, hvor de ønsker å utforske den fortettede og intime stemningen som oppstår når man konfronteres med noe ukjent, her presentert ved et sterkt visuelt grep. Performancen ble vist for én og én tilskuer på Kunstbankens loft, hvor kunsterparets sønn Lo kledd i kjole og hvitt som en liten sirkusdirektør, fulgte betrakteren inn i et rom av hvite lakener. Her, på et klaustrofobisk lite areal, ble man stående ansikt til ansikt med hans maskekledde mor og far, som i sin desperate og selvsentrerte dans prøvde å trekke betrakterens oppmerksomhet mot seg. Mellom dem sto lille Lo, trist og alvorlig. Den uhyggelige stemningen skyldtes ikke bare beklemtheten ved nærværet av kunstnerne, men at den lille familien ikke syntes å ha betydning for hverandre – som om betrakteren var vitne til guttens egen opplevelse av foreldrenes desperate og narsissistiske kamp om å bli sett, av andre.

Lillith performancestudios sterkeste bidrag til årets performancefestival var likevel valget av indonesiske Melati Suryodarmo, som med sine to performancer også dvelte over øyeblikkets usikkerhet og utrygghet. Hennes performance «Exergie –Butterdance» hvor hun i høye røde pumps og kjole danset i 15 pakker smør, var kanskje like mye en empatisk prøvelse for publikum da hun gjentagende snublet, falt og reiste seg for å danse videre, mer og mer utmattet for hvert smertefulle fall, mer og mer tilgriset i smør. Den litt bisarre selvpåførte smerten (og smøret), og ikke minst den seksuelle objektiveringen av selvet, får en til å tenke på 60-tallets feministiske performancer, som Yoko Onos «Cut Piece» og Carolee Schneemanns «Eye Body: 36 Transformative Actions», men i løpet av performancen vrenger Suryodarmo det rene og visuelle tablået til å bli en forsterkende ramme rundt hennes egen subjektive opplevelse av den selvpåførte handlingen, enten det er å falle med hele sin tyngde, eller som i «When the box was opened, the fog disapperard. Alienating the stone….» hvor hun uten pause, og uten å løfte flasken fra munnen drikker 1,5 l vann. Hennes performancer er både poetiske og kontemplative, men samtidig fysiske, intense og utfordrende.

Tori Wrånes, Organ Speech. Foto: Michael Schacht

Tori Wrånes viste også en sterk og feministisk performance med sin «Organ Speech», men står kanskje nærmere teateret enn billedkunstfeltet i uttrykk.
Wrånes har i sine siste performancer som «To heard is to be seen» ved Henie Onstad og Zombie Atlantic på galleri Rekord i 2009 , arbeidet skulpturelt med en arketypisk estetikk, hvor en mørk og drømmeaktig stemning forsterkes scenografisk både med lys, røyk, musikk, og ikke minst kostymer som ville gjort David Bowie grønn av misunnelse. «Organ Speech» var i så tilfelle ikke noe unntak, og med et kobbel av mikrofoner rettet mot underlivet var det ikke tvil om hvilken «Organ Speech» dette vil bli. Men der hvor Wrånes kunne spilt ut et sterkt og muligens provoserende grep, ble «Organ Speech» en melankolsk og nærmest sorgfull vuggesang, som åpenbart gikk rett i hjertene til publikum.

Selv om det helhetlige festivalprogrammet var noe svakere i år, har Kunstbanken skapt et bilde som fremdeles ikke vil slippe taket i meg, kanskje fordi jeg deler deres begeistring for denne sterke og konsentrerte kunstformen. Hva om Lillith performancestudio hadde vært etablert i Norge? Hvilke produksjoner kunne vi sett for oss, og fra hvem? Den som stikker fingeren i jorden vil fort avfeie det som et urealistisk bilde, men det må være lov å drømme. Er det virkelig helt utenkelig? Ta da utgangspunkt i følgende fremtidsscenario – hvordan ville det norske performancefeltet kunne se ut 6 år etter at vi etablerte vår første performanceinstitusjon?

Deltakere på festivalen: Elin Lundgren og Petter Pettersson (Lillith Performancestudio, Malmø), Melati Suryodarmo (Indonesia), Leif Holmstrand (Sverige), The Hungry Hearts (Norge), aiPotu (Norge), Tori Wrånes (Norge), Stein Henningsen (Norge), Ina Eriksen og Jean Sebastien (Frankrike), Sigmund Skard (Norge), Klagekor v/dirigent Dag Eirik Orbakk (Norge).

Ingressbilde (videostill) fra Elin Lundgren og Petter Petterssons Komma nära. Foto: Julia Schacht.

Comments (5)