Palestinske Documenta-deltakere anklaget for antisemittisme

Documenta har i en uttalelse avvist beskyldningene som falske, men setter lokk på diskusjonen og viser til en kommende panelsamtale.

Documenta fifteen, Ruruhaus, Kassel, 2021, Foto: Nicolas Wefers.

Den 18. juni åpner den 15. utgaven av den store internasjonale samtidskunstmønstringen Documenta i Kassel, kuratert av det indonesiske kollektivet ruangrupa. Blant de inviterte deltakerne er kunstnerkollektivet The Question of Funding (QoF) fra Ramallah i Palestina, noe som har utløst en heftig debatt i tyske medier. I januar rettet Bündnis gegen Antisemitismus Kassel (Allianse mot antisemittisme i Kassel) anklager om antisemittisme mot QoF, og dermed indirekte også mot Documenta. Alliansen hevder at flere av kunstnerne i QoF er antisemitter, grunnet deres støtte til og engasjement i bevegelsen Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS). BDS er en global kampanje som oppfordrer til økonomiske og sosiale sanksjoner mot israelske varer og initiativer, og jobber for at israelske myndigheter skal innføre fullstendig likestilling for palestinske borgere.

Documenta publiserte en pressemelding på egne nettsider den 19. januar, om hvordan de forholder seg til antisemittisme-anklagene. Der beskriver de beskyldningene som falske og destruktive fremstillinger som er til hinder for en kritisk og produktiv debatt. Samtidig understreker de at de tar ansvaret som følger med Tysklands spesielle historie svært alvorlig. Videre skriver de at til grunn for arbeidet med årets utgave ligger ikke bare prinsippet om ytringsfrihet, men også «en tydelig motstand mot antisemittisme, rasisme, ekstremisme, islamofobi og enhver form for voldelig fundamentalisme».

The Question of Funding, The Question of Funding, 2020.

Til Kunstkritikk opplyser Documentas presseansvarlige at kunstnerne ikke er tilgjengelige for intervju, og det har heller ikke vært mulig å få en talsperson for Documenta til å svare på spørsmål. I stedet viser de til en kommende samtale med tittelen We need to talk! Art – Freedom – Limits, som skal være et forum for debatt med inviterte stemmer fra akademia, med bakgrunn blant annet fra forskning på kolonialisme, Holocaust og antisemittisme, i tillegg til rettsvitenskap, media og kunstfeltet. Mer informasjon om hvem som skal delta og når debatten tar sted, blir annonsert på et senere tidspunkt.

I 2019 vedtok flertallet i Tysklands føderale parlament en resolusjon hvor det ble satt likhetstegn mellom engasjement i BDS og antisemittisme. Claudia Roth, nåværende kulturminister, og en av lederne for det tyske partiet Die Grünen (De Grønne), stemte for vedtaket. Det innebærer blant annet at institusjoner og arrangementer som forbindes med eller oppfordrer til holdninger i tråd med BDS-kampanjen, ikke kvalifiserer til å motta offentlig kulturstøtte.

I en e-post til Kunstkritikk forteller Roth at hun har vært i en intensiv utveksling med Documenta-ledelsen, byen Kassel og delstaten Hessen. Hun ser Documenta som en av de viktigste kulturbegivenhetene i Tyskland og av høyeste internasjonale betydning for kunst og kultur i landet, og sier hun støtter initiativet fra Documenta om å arrangere en samtale med et internasjonalt ekspertforum.

– Jeg synes det er riktig av Documenta å tilrettelegge for en debatt om den grunnleggende retten til kunstnerisk frihet i kampen mot rasisme, antisemittisme og islamofobi, og jeg vil støtte dem på veien dit, uttaler Roth.

Tysklands kulturminister Claudia Roth. Foto: Kristian Schuller.

Artikkelen ble endret 8. april 2022 kl. 16:40 for å rette opp en misforståelse knyttet til avlysningen av et intervju med kunstneren Yazan Khalili. Documenta nektet ham ikke å uttale seg, han hadde selv bedt presseteamet om å avlyse.