Overveldende respons på arkivprosjekt

I juni inviterte Unge Kunstneres Samfund til en internasjonal arkivdugnad for «autonom kunstnerisk praksis». I følge direktør Linus Elmes har responsen vært overveldende.

Linus Elmes.

Midt i juni fikk tusenvis av kunstnere, kritikere og kuratorer over hele verden (!) en invitasjon fra Unge Kunstneres Samfund (UKS) i innboksen. Invitasjonen beskrev prosjektet «No Gods, No Parents» og UKS ba om å få tilsendt dokumenter knyttet til «autonom kunstnerisk praksis»: invitasjoner, manifester, forslag, lister, søknader, korrespondanse, offentlige dokumenter og annet materiale.

Nå, to måneder senere, har UKS mottatt en mengde bidrag. Og det fortsetter å strømme inn. Innsamlingen av dokumenter (elektronisk eller på papir) fortsetter i minst to måneder til. Følgende intervju ble utført på epost:

Hvordan har responsen vært på prosjektet «No Gods, No Parents»?

Responsen har vært overveldende og den store utfordringen blir utvalget. Lee Lozano, Roman Ondák, Terje Nicolaisen og Franco Berardi er noen av mine favoritter akkurat nå.

Hva er (den historiske) bakgrunnen for prosjektet?

Bakgrunnen er mitt interesse for det para-tekstuelle materialet som omgir oss. Slikt som ikke direkte inngår i det vi produserer, men som er intimt forbundet med det. Sånt som utgjør kunstens underbevisste, kognitive system.

Jeg vil undersøke en ikonografisk og demografisk geografi. Gjennom en konstellasjon av para-tekstuelt materiale håper jeg å kunne samle «erfaringer» fra de som er eller har vært involvert i tenkningen, utviklingen og realiseringen av disse initiativene.

Jeg tenker meg materialet som mer enn en grense mot noe, det er snarere en terskel, en sone mellom tekst og ikke-tekst om du vil. Et sted der ikke bare en bevegelse skjer, men der også en mengde transaksjoner finner sted. Et pragmatisk, priveligert sted for strategi og gjensidig påvirkning mellom utøvere og publikum.

Fra Ersta Konsthall 2007: «ak28 viser Canopus». På bildet: Tova Mozard, Anna Koch og Felice Hapetzeder.

Forhåpentligvis skal det lede til en bedre forståelse og riktigere lesning av selv-organisert og kunstnerstyrt praksis.

Hvordan avgrenser dere prosjektet? Hva er egentlig definisjonen på en «selv-organisert og kunstner-drevet kunstscene»?

Det håper jeg å finne ut. Men temporalitet er et av de karaktertrekkene man først legger merke til. Marcel Broodthaers Musée d’Art Moderne, Dèpartment des Aigles, Anna Daniell och Sverre Strandbergs Planka eller min egen Ersta Konsthall oppstod alle for å fylle et tomrom eller som en kritikk av en situasjon. De var meningsfulle en stund og så forsvant de.

Jeg er vel ikke egentlig så interessert i selve definisjonen. Det er mer interessant å forstå hvorfor noe har hendt, hva som skjer og hva som kanskje kommer til å skje, uten at man av den grunn trenger å anlegge en kronologi eller kategorisere fenomenet på en bestemt måte.

Hvorfor har dere valgt en encyclopedisk form?

Den valgte seg selv.

Når er det tenkt at denne publikasjonen skal lanseres?

Det er et pågående arbeid men jeg håper vi kan lansere den i 2012.

Hvor omfattende blir den?

Jeg håper det fortsatt kommer inn mange svar og at materialet holder til publisering. Vi har distribuert invitasjonen til fem kontinenter og har en prosjektmedarbeider som har fire måneder på seg til å samle materialet og finne adresser til aktører som burde være med. Det er et veldig omfattende arbeide og det er for tidlig å si noe om hvilken form dette vil ta til slutt.

Potensielle bidragsytere kan sende sitt materiale til adressen nono@uks.no.

Leserinnlegg