Oslo trenger en kunsthall, nå!

Med et Nasjonalmuseum som ser det som sin primære oppgave å arbeide for evigheten, blir behovet for alternative utstillingsrom for samtidskunsten desto større.

Med et Nasjonalmuseum som ser det som sin primære oppgave å arbeide for evigheten, blir behovet for alternative utstillingsrom for samtidskunsten desto større.

I siste nummer av bladet Billedkunst retter redaktør Ingvill Henmo krass kritikk til Nasjonalmuseet for å ha fraskrevet seg sitt ansvar i forhold til den norske samtidskunstscenen. Henmo skriver at museet har en altfor defensiv holdning både når det gjelder å vise og kjøpe inn verker av yngre kunstnere, og venter til kunstnerne har bevist seg over tid i andre sammenhenger. I lederen følger hun opp sine egne og andres uttalelser i Dagsavisen i kjølvannet av Astrup Fearnley-museets utstilling «Lights On», som åpnet i januar. Henmo mener det er tragisk at det er et privat museum, og ikke Nasjonalmuseet, som påtar seg ansvaret for å ta pulsen på den unge samtidskunstscenen.

I artiklene i Dagsavisen hevdes det at satsningen på yngre samtidskunst forverret seg dramatisk da Museet for Samtidskunst ble lagt inn under Nasjonalmuseet. Det er ikke riktig. For heller ikke Museet for Samtidskunst spilte noen aktiv rolle i forhold til den unge samtidskunsten. Bortsett fra virksomheten til Riksutstillinger som ble lagt inn under Museet for Samtidskunst i 1992, samt noen hederlige forsøk da Per Bjarne Boym var direktør, greide museet aldri å ta opp i seg det som skjedde av levende samtidskunst rett utenfor dørstokken. Fra 90-tallet husker jeg bare én separatutstilling med en ung og aktuell norsk kunstner i Museet for Samtidskunst: Ole Jørgen Ness og verket Opus Osiris i 1994. At dette nøkkelverket i norsk 90-tallskunst ikke ble kjøpt inn før i 2005 sier også sitt om innkjøpspolitikken i denne perioden.

Gjør Nasjonalmuseet det rette ved å vente med å vise samtidskunst til den ikke lenger er samtidig? Passer ikke den unge samtidskunsten på museum? Eller er det generasjonsbarrieren mellom de ansatte på museene og den unge kunsten som er problemet? Erfaringene fra de snart tjue årene med et offentlig museum for samtidskunst her i landet kan tyde på at oppgaven fortoner seg som vanskelig. I tillegg til at museet ikke har vært på banen i forhold til de yngste kunstnerne, har de heller ikke viet dem særlig oppmerksomhet når de har blitt mer etablerte.

Mens både Astrup Fearnley-museet og Stenersenmuseet de siste årene har presentert en rekke «midt i karrieren»-retrospektiver, med kunstnere som Vibeke Tandberg, Børre Sæthre, Torbjørn Rødland og Mikkel McAlinden, har ikke én av dem hatt en separatutstilling i Nasjonalmuseet/ Museet for Samtidskunst. Og her snakker vi altså om godt etablerte og internasjonalt anerkjente kunstnere, med karrierer som har vart like lenge som museet har eksistert! Kanskje hadde de rett, de som da Museet for Samtidskunst ble opprettet i 1988 pekte på anakronismen som lå i ideen om et museum for samtidskunst. Den diskusjonen er uansett død for lenge siden, for det finnes ikke lenger noe museum for samtidskunst i Norge. I stedet har vi et Nasjonalmuseum som i følge direktør Allis Helleland «arbeider for evigheten».

Helleland har i en rekke intervjuer uttalt at Nasjonalmuseet ikke skal være en kunsthall. I et intervju med kulturmagasinet KULTMAG i januar i år uttrykte Helleland dette i klartekst: Nasjonalmuseet skal kun jobbe med prosjekter som er relevante for samlingen, og det vil være både feil og useriøst å fylle salene med for eksempel kinesisk eller afrikansk kunst. Hun ønsker også å revidere den rest av Riksutstillinger som fremdeles arbeider med innleide arbeider, til kun å turnere Nasjonalmuseets egen samling.

Med Nasjonalmuseets ensidige fokus på samlingen, blir det klart at det norsk kunstliv trenger nettopp er en kunsthall i hovedstaden. Oslo trenger et internasjonalt orientert visningssted med nærhet til den aktuelle samtidskunsten, uten en samling å måtte forholde seg til, og uten kommersielle interesser. Ideen ble forsøkt satt ut i livet i 2000 med Jonas Ekeberg som primus motor. Men Oslo Kunsthall strandet etter ett og et halvt år, da det viste seg umulig å skaffe videre midler til driften. Senere så Sune Nordgren for seg en kunsthall i Nasjonalmuseets regi i Lodalen, men disse planene ble det aldri noe av.

De siste årene har vi sett at interessen for kunst og salget av kunst har tatt av, og flere nye kunstsamlere har kommet på banen også i Norge. Dette er selvfølgelig vel og bra for kunsten, men hva om en av disse samlerne heller bestemte seg for å etablere en kunsthall? En liten ambisiøs kunsthall med en effektiv organisasjon og et godt internasjonalt nettverk kunne gjort underverker i det norske kunstlivet. Den kunne skapt konkurranse for de kunstinstitusjonene som allerede finnes her, og den kunne vært med på å diskutere den nye kunsten «in the making» – en kunst som sårt trenger til referansepunkter utenfor den lokale andedammen.

(Artikkelen sto opprinnelig som kronikk i Dagens Næringsliv, onsdag, 13 februar, 2008.)

Comments (10)