Open Call – Kunstkritikk i Bergen

Vi søker skribenter til vår redaksjon i Bergen. Opplæring og oppfølging gis!

Nettidsskriftet Kunstkritikk søker skribenter med kunstfaglig bakgrunn og litt skriveerfaring til vår Bergensredaksjon. Som kritiker hos oss får du aktiv, seminarbasert opplæring og oppfølging, og honorar per publiserte artikkel. Send en kortfattet søknad med cv og 2-3 arbeidsprøver til post@kunstkritikk.no innen 31.3.2019. Spørsmål kan rettes til redaksjonsleder Kristoffer Jul-Larsen (kristoffer@fastmail.fm).

Comments