Okkuperer museer i New York

Occupy Wall Street-bevegelsen har fått en sidegruppe kalt Occupy Museums. MoMA og New Museum ble beleiret av «noen dusin» demonstranter torsdag.

Etter fem uker med protester i New Yorks finansdistrikt har den politiske grasrotbevegelsen Occupy Wall Street fått en sidegruppe kalt Occupy Museums. Initativtaker er kunstneren Noah Fischer som onsdag publiserte manifestet «Occupy Museums! Speaking out in front of the Cannons» på en blogg tilhørende Paddy Johnson, grunnlegger og redaktør av den innflytelsesrike nettidsskriftet Art Fag City.

I manifestet går Noah Fischer til angrep på New Yorks museer og oppfordrer til okkupasjon av The Museum of Modern Art, The Frick Collection og New Museum. I følge Bloomberg Bussinessweek ble The Frick Collection strøket fra listen da demonstrantene skulle gjennomføre protestene.

Okkupasjonene skulle finne sted i går mellom kl 17 og 19, dvs rundt midnatt norsk tid. I en kort rapport fra okkupasjonen av MoMA skriver Bloomberg at «noen dusin kunstnere, studenter og forbipasserende» tok til orde for «en era av ny kunst og sann eksperimentering utenfor markedets begrensede kriterier».

I følge Bloomberg begynte protestene ved basen til Occupy Wall Street, Zuccotti Park. Der leste demonstrantene opp manifestet som blant annet inneholder følgende passasje:

«Vi ser gjennom pyramidespillet som bedrives i elitekulturens templer, som er kontrollert av de rikeste 1% av befolkningen. Vi, kunstnerne som tilhører de resterende 99% av befolkningen vil ikke lenger tillate at vi lures inn i et korrupt, hierarkisk system basert på falsk ressursmangel og propaganda for en absurd opphøyelse av et individuelt geni på bekostning av et annet menneske utelukkende i den hensikt å gjøre elitenes elite enda rikere.»

Noah Fischer er en kunstner basert i Brooklyn. Han er en del av den sentrale Occupy Wall Street-bevegelsen og har blant annet bidratt med en rekke performancer som har kretset rundt det amerikanske monetære systemet.

[FEATUREDVIDEO]

«‘Today, September 22nd, 2011 is the last day of Summer. And tomorrow is the beginning of the Fall…of the Empire of Greed. These coins, though insignificant in value, are the seeds of change for a new nation built on equality and justice’ With these words, spoken before the New York Stock Exchange, the seven performances of the Summer of Change conclude. We distributed each American numismatic currency from the dollar to the penny at the feet of the Gods of Wall Street in a bid to break through the mythology of Free Markets. Today we marched from Liberty Park, currently occupied as a democratic ‘Free Zone’ in the mode of Tahrir Square (Egypt) and Puerta del Sol(Spain) to Wall Street- scattering the seeds of change as we walked. video coming soon!» Fra www.noahfischer.org.

Leserinnlegg