OCA-styret trekker seg

2013 begynner slik 2012 sluttet, med krangel mellom Office for Contemporary Art Norway og Kulturdepartementet. Nå er det styret i OCA som trekker seg med umiddelbar virkning.

Office for Contemporary Art Norway (OCA). Foto: OCA / Elisabeth Weihe.

Styret i Office for Contemporary Art Norway trekker seg med umiddelbar virkning. Det skriver styreleder Gro Bonesmo og styremedlemmene Øystein Hauge, Gavin Jantjes, Hilde Hauan Johnsen og Siri Meyer i et brev til Kulturdepartementet.

Årsaken til at styret trekker seg er den usikkerheten som er skapt etter at Kulturdepartementet i desember annonserte en omfattende gjennomgang av OCAs virksomhet samt at styret ikke vil få fornyet tillit når deres åremålsperiode går ut i februar.

«Offentliggjøringen av mistillit og vraking av styret i norsk og internasjonal presse har skapt usikkerhet ikke bare internt i OCA, men også blant våre eksterne samarbeidspartnere», skriver styret i brevet.

«Uten tillit fra Kulturdepartementet blir det umulig for det sittende styret å fortsette arbeidet. Vi stiller derfor våre plasser til disposisjon med umiddelbar virkning, med håp om at et nytt styre vil videreføre OCAs solide arbeid for å plassere den norske kunstverdenen på den internasjonale scenen», skriver styret.

OCA-styret referer i brevet til den rosende omtalen av OCA i stortingsmeldingen om visuell kunst som ble offentliggjort i mai 2012 og skriver at det er vanskelig å forstå KUDs avvisende holdning til en åpen dialog om utfordringer knyttet til OCAs mandat og midler.

En av OCAs hovedutfordringer i 2013 er avviklingen av den norske deltakelsen på Venezia-biennalen som åpner i slutten av mai. Etter hva Kunstkritikk erfarer er dette prosjektet ikke endelig bekreftet, og det skal blant annet ha vært problemet med å fatte en beslutning om Venezia-biennalen som har gjort at styret i OCA nå har kastet kortene.

OCAs styreleder Gro Bonesmo ville i går ikke kommentere dette eller utdype brevet som er datert den 4. januar.

Leserinnlegg