Ny direktør i Kulturkontakt Nord

Den danske kontorsjefen og lobbyisten Per Voetmann blir fra 1. september ny direktør for Kulturkontakt Nord.

Per Voetmann.

Den nordiske kulturorganisasjonen Kulturkontakt Nord får ny direktør fra 1. september. Da overtar danske Per Voetmann stillingen etter finske Gun Oker-Blom som ble direktør da Kulturkontakt Nord ble slått sammen med Nordens institut i Finland den 1. januar 2012.

I følge en pressemelding fra Kulturkontakt Nord har Per Voetmann arbeidet i ulike roller i det danske kulturministeriet siden 1995, sist som kontorsjef for kulturbevaring. Han driver også Voetmann Kultur og Kommunikation som bl.a. tilbyr lobbytjenester.

Kulturkontakt Nord ble dannet i 2008, og er den siste av en rekke nordiske kulturinstitusjoner med sete i Helsinki. Den første av disse institusjonene var Nordiskt Konstcentrum som ble opprettet i 1978 etter flere tiårs diskusjoner om hvordan det nordiske samarbeidet på kunstområdet kunne styrkes. I 1997 ble Nordiskt Konstcentrum omdannet til Nordisk Institutt for Samtidskunst. Denne institusjonen utviklet en sentral posisjon i det europeiske kunstfeltet, men ble nedlagt i 2007. Kulturkontakt Nord ble så bygget opp på restene av NIFCA, men dette skulle ikke være en meningsbærende eller faglig institusjon slik NIFCA hadde vært, men en rendyrket forvaltningsorganisasjon.

Kulturkontakt Nord er i dag sekretariat for Nordisk ministerråds to støtteprogram for kultur – Kultur- och kunstprogrammet och det Nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet for kultur – og skal i følge nettsiden være «en sterk och innovativ nordisk kulturaktør med hele Norden som sin plattform».

Leserinnlegg