Ny assisterende redaktør

Johanne Nordby Wernø er ansatt som assisterende redaktør for Kunstkritikk for en tidsbegrenset periode fram til og med august 2013. Hun skal blant annet være prosjektleder for en oppgradering av arkivet.

Johanne Nordby Wernø.
Johanne Nordby Wernø.

Nettidsskriftet Kunstkritikk har ansatt Johanne Nordby Wernø som assisterende redaktør i 60% stilling for en tidsbegrenset periode fram til og med august 2013. Wernø er også engasjert som gjestelærer ved Kunsthøgskolen i Oslo, konsulent for Kunst i offentlige rom, KORO, og kritiker for Artforum og ArtReview. Hun var fra 2011 fast tilknyttet Dagbladet som kritiker og journalist og har tidligere skrevet for blant andre Billedkunst, Morgenbladet og D2.

Johanne Nordby Wernø skal skrive egne tekster, redigere innkomne tekster og bidra til det generelle redaksjonsarbeidet. Deler av Wernøs stilling er finansiert av Bildende Kunstneres Hjelpefond som i forbindelse med Kunstkritikks tiårsjubileum i august har tildelt Kunstkritikk prosjektstøtte for å oppdatere arkivet.

– Kunstkritikk har per i dag over 2600 artikler i arkivet. Noen av disse er små og ubetydelige, men et substansielt antall har en historisk relevans for det norske og nordiske kunstfeltet. De siste årene har Kunstkritikk fått et økende antall henvendelser fra forskere og skribenter som ønsker å orientere seg i arkivet. Til nå har de dessverre kun blitt tilbudt et enkelt søkefelt. Dette gir ofte alt for mange treff til å gi et relevant svar på konkrete spørsmål som for eksempel «hva har Kunstkritikk skrevet om maleri», «hva har Kunstkritikk skrevet om kunstneren Marianne Heier» eller «Hva har Kunstkritikk skrevet om Tromsø Kunstforening». Det er dette vi skal forsøke å rette på ved å oppgradere databasen og designe en ny og bedre tilgang til arkivet, sier Wernø.

Oppgraderingen av databasen er en del av Kunstkritikks tiårsjubileum. Jubileet vil i tillegg til oppgraderingen av databasen bli markert med en antologi (enten online eller på papir) og en jubileumsfest i Oslo.

Leserinnlegg