– Nøkkelordet er forankring

Seks år etter at Jonas Dahlbergs vinnerutkast ble vraket, lyser KORO ut en ny åpen prekvalifisering for et permanent minnested etter 22. juli i Oslo.

Oversikt over det fremtidige regjeringskvartalet. Det permanente minnestedet skal ligge på Johan Nygaardsvolds plass, rett ved inngangspaviljongen til 22. juli-senteret. Midlertidig minnested ligger nå i Lindealleen, ved de fire trærne nærmest Akersgata. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis/Nordic Office of Architecture.

Byggingen av det nye regjeringskvartalet i Oslo er nå i full gang. I den forbindelse skal det også etableres et permanent nasjonalt minnested etter 22. juli. Denne uken sendte KORO ut en pressemelding om at de igjen har fått ansvar for forprosjektet for minnestedet.

Allerede et år etter det høyreekstreme terrorangrepet mot Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011, hvor 77 mennesker ble drept, fikk KORO i oppdrag å lede arbeidet med å etablere minnesteder både i Oslo og Hole kommune. I 2014 ble den svenske kunstneren Jonas Dahlbergs utkast Memory Wound kåret til vinner blant åtte utvalgte konkurransedeltakere. Verket ble imidlertid gjenstand for en opprivende og langvarig debatt, og ble møtt med motstand fra lokalbefolkningen i Hole. I juni 2017 fikk KORO beskjed fra Kulturdepartementet om at kontrakten med Dahlberg skulle sies opp. Dermed ble også KOROs oppdrag avsluttet, og ansvaret for minnestedene ble overført til Statsbygg.

Som en erstatning for Dahlbergs prosjekt ble det i regjeringskvartalet reist et midlertidig minnested i 2018, mens det i fjor ble innviet et permanent monument på Utøykaia, bestående av 77 bronsesøyler i en bueformasjon, utformet av det norske arkitektkontoret Manthey Kula.

Det nye permanente minnestedet til regjeringskvartalet skal etableres på Johan Nygaardsvolds plass, rett ved inngangspaviljongen til 22. juli-senteret. Minnestedet skal i følge oppdragsbeskrivelsen være tilgjengelig hele døgnet og skal være egnet for markeringer. Navnene til de 77 drepte skal være en del av minnestedet. Prekvalifiseringen har søknadsfrist 1. november 2023, og juryen skal velge opptil ti deltakere til konkurransen som skal utforme skissemateriale. Opptil tre forslag går videre til del to av konkurransen, før endelig beslutning tas i 2025. Den totale kostnadsrammen for prosjektet er satt til 40 millioner kroner.

KORO har i anledning prosjektet satt ned en ny tverrfaglig jury. Denne gangen er det en litt mer mangfoldig jury enn den som ble utnevnt i 2012, som raskt ble møtt med kritikk for at den ikke avspeilet det flerkulturelle samfunnet som sto under angrep 22. juli.

Den populære avtroppende ordføreren for Oslo, Marianne Borgen, er utnevnt til juryleder. Med seg har hun en jury med et relativt bredt spekter av kompetanser og erfaringer: Norsklærer og skribent Mohamed Abdi, også kjent som medkurator for utstillingen Gi meg et navn (2021) på Munchmuseet, Mathias Danbolt, professor i kunsthistorie ved Københavns Universitet, og kunstner, musiker og komponist Camille Norment er med som uavhengige stemmer fra kunstfeltet. Fabian Wahl Sandvold representerer AUFs sentralstyre, mens Regitze Schäffer Botnen, styremedlem i Den Nasjonale Støttegruppen etter 22. juli, representerer alle som ble berørt av terroren. Lena Fahre er med som direktør for 22. juli-senteret, som også jurymedlem Ingeborg Hjort, faglig leder ved Falstadsenteret, bidro til etableringen av i 2015. Hege Maria Eriksson representerer Statsbygg i juryen, mens Trude Schjelderup Iversen og Nora Ceciliedatter Nerdrum er KOROs egne representanter.

Sigurd Sverdrup Sandmo, direktør for KORO. Foto: Niklas Hart.

I pressemeldingen fra KORO sier direktør Sigurd Sverdrup Sandmo at juryen skal ha både tid og kompetanse til å gjøre gode beslutninger i dialog med konkurransedeltakerne, og at de også vil konsultere direkte berørte og annen ekspertise underveis. Han fremhever Borgen som en trygg og samlende juryleder.

– Den samlende rollen hun har hatt de siste åtte årene, og hennes synlige varme og engasjement for fellesskapet, gjorde henne til en åpenbar kandidat for denne rollen, sier Sandmo.

En kunnskapsserie kalt Memorials and Society: forventninger, forhandlinger og kunstneriske bearbeidelser, vil løpe parallelt med konkurransen. Initiativtaker og ansvarlig for serien er seniorkurator Trude Schjelderup Iversen. På spørsmål fra Kunstkritikk om hvilke erfaringer KORO har med fra det forrige minnestedsprosjektet, og om det er noe spesielt de vil gjøre annerledes når de nå går inn i denne problematikken på nytt, sier Iversen at først og fremst er KOROs rigg annerledes denne gangen.

– Jeg tror lærdommene kommer til uttrykk både i oppdragsbrevet fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og i KOROs forståelse av oppgaven. Nøkkelordet er forankring og at denne forankringsprosessen løftes fram som en egenverdi.

Trude Schjelderup Iversen, seniorkurator i KORO. Foto: Niklas Hart.

Hun fremhever at det har vært viktig i dialogen mellom KORO og KDD at de skal ha tilstrekkelig med tid og ressurser til å drive det som et godt prosjekt med høye ambisjoner for forankringsarbeid, formidling og transparens.

– Helt konkret betyr det at konkurransen er delt inn i en trinnvis modell, som muliggjør åpenhet og utveksling underveis i prosessen før beslutninger tas. Både juryen og de som skal delta i konkurransen skal få en solid sjanse til å sette seg inn i sakskomplekset, forskningen på minnefeltet, hvordan ledende fagmiljøer tenker om minnebearbeiding i dag, og vi åpner også døren for at tilknyttede fagfelt og offentligheten kan få følge disse samtalene, gjennom fagserien Memorials and Society.

Iversen sier at de konkrete forslagene til minnested også vil inngå i serien, for at det skal være åpenhet og diskusjon om forslagene i forkant av juryens avgjørelse.

– Juryen vil være suveren i sitt valg av hvem som prekvalifiseres, videreutvikles og til slutt vinner, men disse beslutningene vil tas på et opplyst grunnlag og med en større fellesforståelse. Vi planlegger at diskusjonene og samtalene i fagseminarene skal finne sted i inkluderende rom som biblioteker, og med det senke terskelen for å kunne følge prosessen.

Det første fagseminaret i serien, kalt Multidirectional Memorials, går av stabelen i morgen, torsdag 21. september på Oslos hovedbibliotek, Deichman Bjørvika. I tillegg til bidrag fra jurymedlemmene Iversen, Danbolt og Norment blir det også foredrag av statsviter Jørgen Watne Frydnes, som de siste tolv årene har ledet prosessen og arbeidet med å gjenreise og drive Utøya etter terrorangrepet 22. juli, Mari Magnus, prosjektleder i KORO med ansvar for nasjonalt minnested etter 22. juli i regjeringskvartalet, og den østerrikske kunsthistorikeren Mechtild Widrich, som har skrevet flere bøker om monumenter.

Sekvensielt fremført lydinstallasjon basert på klangen fra DS Donaus skipsklokke av Camille Norment i Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i Oslo. Norment er en av bidragsyterne til serien Memorials and Society. Foto: Niklas Hart.