Maria Lind med seminar om «det kuratoriske»

En rekke internasjonale gjester deltar i forskningsprosjektet Performing the Curatorial ved Konsthögskolan Valand i Göteborg, ledet av kurator Maria Lind.

Den stockholmsbaserte kuratoren Maria Lind, som blant annet har arbeidet som kurator ved Moderna Museet i Stockholm, vært medkurator for Manifesta 2 i 1998 og direktør ved henholdsvis laspis i Stockholm og Kunstverein München, og som senest var direktør ved Center for Curatorial Studies, Bard College fra 2008 til 2010, står bak forskningsseminaret Performing the Curatorial: Ett forskningsprojekt kring «det curatoriska» i och bortom konsten, som igangsettes ved Konsthögskolan Valand i Göteborg denne høsten.

Maria Lind. Foto: Mariann Enge.

Mandag 15. november gjester kunstneren Doug Ashford (New York) seminarets første del under overskriften What, how and when is the curatorial? Ashford skal forelese om arbeidet med kunstnerkollektivet Group Material og deres interdisiplinære utstillingsvirksomhet i USA i perioden 1979-1996. Samme dag foreleser Maria Lind om kuratorens historiske funksjoner og om etableringen av begrepet «det kuratoriske», og Philippe Parrenos film June 8, 1968 og Hito Steyerls film November vises som eksempler på hvordan kunstnere kan arbeide «kuratorisk» og dokumentarisk med historisk materiale.

Del to av seminaret, Arkivet och det immateriella arvet, arrangeres torsdag 20. januar 2011. Beatrice von Bismarck, kunstviter, kurator og sjef for det nye masterprogrammet Cultures of the Curatorial ved Academy of Visual Arts i Leipzig vil forelese om hvordan kunstnere har arbeidet med arkivmateriale og «immaterialitet» sidan 1960-tallet.

Helgen 5. – 6. mars 2011 blir det symposium under overskriften Historia, immaterialitet och förmedling: Hur kan vi utöva «det curatoriska» idag? Forelesere er Boris Buden (Berlin), filosof og skribent, Clementine Deliss (Frankfurt am Main), kurator og leder av Weltkulturen Museum i Frankfurt am Main; Helmut Draxler (Berlin), kurator og professor i kunstteori ved Merz-Akademie College of Design i Stuttgart, Eungie Joo (New York), Keith Haring Director og Curator of Education and Public Programs på New Museum i New York og Marion von Osten (Berlin), kunstner, kurator og skribent.

Leserinnlegg