Manifesta i dialog med Afrika

Tre kuratorkollektiver har valgt ut hele 96 kunstnere og kunstnergrupper til Manifesta 8 i Spania. Hovedtemaet er migrasjon, særlig knyttet til Murcia-regionens forhold til Nord-Afrika.

Det tidligere postkontoret i Murcia er et av hovedutstillingsstedene for Manifesta 8. Foto: Pablo Ferao 2010.

Tre kuratorkollektiver har valgt ut hele 96 kunstnere og kunstnergrupper til Manifesta 8 i Spania. Hovedtemaet er migrasjon, særlig knyttet til Murcia-regionens forhold til Nord-Afrika.

Ideen om den overblikkende kurator-autoren som kan regissere biennaler med hundrevis av kunstnere helt på egen hånd har fått sin motvekt i biennaler som kurateres av grupper, ja til og med grupper av kollektiver. Slik er det med Manifesta 8 som åpner i byene Murcia og Cartagena i Spania den 9. oktober. Kuratorsammenslutningene Alexandria Contemporary Arts Forum (Bassam El Baroni og Jeremy Beaudry), Chamber of Public Secrets (Khaled Ramadan og Alfredo Cramerotti) og tranzit.org (Vít Havránek, Zbynek Baladrán, Dóra Hegyi, Boris Ondreicka og Georg Schöllhammer) har alle vektlagt utstillingens tema – migrasjon – forskjellig:

Alexandria Contemporary Arts Forum har blant annet arrangert en rekke diskusjoner for å undersøke potensialet for en ny pan-Afrikansk, ambulerende biennale (som Manifesta er det i Europa), tranzit.org har særlig viet seg til paralleller mellom den post-kolonialistiske situasjonen i Afrika og den post-kommunistiske situasjonen i Øst-Europa og Chamber of Public Secrets har valgt å arbeide med media, blant annet for å diskutere virkelighet «ikke som et faktum som skal forstås, men som en effekt som skal produseres».

I tillegg til ulike debatter og antologier har de tre gruppene har også valgt ut hele 96 kunstnere og kunstnergrupper til ti ulike lokaler i Murcia og Cartagena. Blant disse legger vi merke til de nordiske kunstnerne Thierry Geoffroy/Colonel (DK/FR), Anders Eiebakke (NO) og Wooloo (DK/US) (alle valgt ut av Chamber of Public Secrets), Lene Berg (NO) (valgt ut av Alexandria Contemporary Arts Forum) og Kajsa Dahlberg (SE) og Karl Holmqvist (SE) (valgt ut av tranzit.org).

San Anton-fengslet i Cartagena, et av utstillingslokalene for Manifesta 8. Foto: Pablo Ferao 2010.

Leserinnlegg