Mange har søkt OCAs direktørstilling

Styreleder Marit Reutz er godt fornøyd med en søkerbunke på 58 navn fra inn- og utland, men offentliggjør ikke navnene.

Fra utstillingen WORD! WORD? WORD! Issa Samb and the Undecipherable Form, den siste under Marta Kuzmas ledelse. Foto: OCA / Vegard Kleven.
Fra utstillingen WORD! WORD? WORD! Issa Samb and the Undecipherable Form, den siste under Marta Kuzmas ledelse. Foto: OCA / Vegard Kleven.

I slutten av forrige uke gikk søknadsfristen ut for stillingen som ny direktør for Office for Contemporary Art Norway. Etter et møte med hodejegerbyrået Mercuri Urval i formiddag kan styreleder i OCA, Marit Reutz, fortelle at 58 personer er interesserte i å overta ledelsen for institusjonen etter Marta Kuzma, som trådte av i juni.

– Vi er godt fornøyde med den søknadsmassen vi har blitt presentert, sier Reutz til Kunstkritikk.

Søkerne er spredd ut over nær sagt hele verden: I tillegg til flere gode norske kandidater, er det kommet inn søknader fra USA, Sør-Amerika, Asia og det øvrige Europa. Listen over søkere kommer ikke til å bli offentliggjort, meddeler Reutz.

OCAs styreleder Marit Reutz. Foto: Norges Handelshøyskole.
OCAs styreleder Marit Reutz. Foto: Norges Handelshøyskole.

Hva er gangen videre i prosessen nå?

– Vi har et styremøte 11. september. Innen den tid håper vi å ha funnet ut hvem vi ønsker å ta videre til intervju.

Reutz forteller videre at styret ønsker å bruke Telemarksforsknings forestående gjennomgang av OCA i ansettelsesprosessen, med tanke på områder som bør vektlegges spesielt i vurderingen av ny direktør. Telemarksforskning mottok i april oppdraget med å evaluere OCA fra Kulturdepartementet. De skal blant annet forsøke å finne svar på om OCA har realistiske ambisjoner, om ressursene utnyttes effektivt og om det bør foretas organisatoriske endringer.

Opptil flere intervjurunder må påregnes, samt en viss overgangstid for den som til slutt får stillingen.

– Med litt flaks vil den nye direktøren kunne tiltre ikke alt for langt utpå nyåret, sier styrelederen.

Comments (3)