Kunstkritikks nordiske satsning

Kunstkritikk er et norsk nettidsskrift for kritikk, kommentar og nyheter fra samtidskunstfeltet. Det siste året har vi imidlertid øket vår nordiske og internasjonale dekning og publisert en rekke artikler på dansk og svensk. Hva skjer?

Kunstkritikk er et norsk nettidsskrift for kritikk, kommentar og nyheter fra samtidskunstfeltet. Det siste året har vi imidlertid øket vår internasjonale dekning og publisert en rekke artikler på dansk og svensk. I harde tall publiserte vi i 2010 89 kritikker om utstillinger i Norge, 13 om utstillinger i Sverige, 7 om utstillinger i Danmark og 13 om internasjonale utstillinger. I tillegg publiserte vi anmeldelser av 8 publikasjoner. Nyheter og annet er holdt utenfor denne statistikken, men også her har vi øket vår internasjonale dekning.

Jonas Ekeberg er redaktør for Kunstkritikk. Foto: UKAF.

Bakgrunnen for økningen av antallet nordiske og internasjonale artikler er både at vi ønsker å se den norske kunsscenen i en større sammenheng og at vi ser en historisk mulighet til å gjenopprette en nordisk/internasjonal dialog på samtidskunstfeltet. Grunnlaget for å gjøre dette akkurat nå med utgangspunkt i et norsk tidsskriftprosjekt kunne ikke vært bedre: Norsk kunstliv har opplevd en sjelden, internasjonal vitalitet de siste årene. Dette gjelder både den kunstnerstyrte, den kommersielle og den institusjonelle galleriscenen. I denne situasjonen er det naturlig at også Kunstkritikk vender blikket utover.

Etter at NU – The Nordic Art Review ble nedlagt i 2002, har det vært et vakuum i nordisk kunstliv. Informasjonsflyten mellom de nordiske kunstscenene og ikke minst mellom Norden og resten av kunstlivet har vært mangelfull. Samtidig har samtidskunsten gjennomgått store forandringer. Globalisering og digitalisering har endret grunnlaget for den regionale kunstsamtalen fundamentalt. Spørsmålet er dermed om vi trenger en nordisk/internasjonal dialog på samtidskunstområdet.

For oss på Kunstkritikk er svaret på dette et klart ja. Vi ønsker å se den norske kunstsamtalen i en bredere sammenheng og synes Norden er en naturlig del dette.

Dette betyr ikke at vi ønsker oss tilbake til 1980-tallets jakt på en nordisk identitet eller 1990-tallets nordiske boom på den internasjonale kunstscenen.

Vi ønsker i stedet en informasjonsutveksling og dialog basert på et kritisk perspektiv både på den nordiske og den internasjonale kunstscenen. Vi setter dette i sammenheng med et pragmatisk syn på informasjon: Det burde jo være av interesse for kunstnere, fagfolk og kunstinteresserte i Norden å vite hva som foregår i de andre nordiske landene. Kanskje det til og med fortsatt er et politisk situasjonsfellesskap, selv om det historiske og kulturelle slektskap har mistet mye av sin betydning. Og, selv om det i dag er absurd å snakke om en felles kunstnerisk identitet, er det jo fortsatt reelle forbindelser mellom mennesker som bor, studerer og arbeider i Norden. Det merker vi ikke minst i Norge hvor vi etter hvert har gjort det til en spesialitet å hente fagfolk og institusjonsledere fra våre naboland, særlig fra Sverige. Men hvilken kunstsituasjon kommer alle disse kunstnerne, kuratorene og lederne fra? Hva gjorde de før?

For å bidra til å utvikle en ny nordisk kunstsamtale vil Kunstkritikk fortsette å publisere tekster på skandinaviske språk også i 2011. Vi vil gjøre dette på egen hånd og i samarbeid med andre. Målsettingen er – på sikt – også å oversette utvalgte tekster til engelsk. Vi vil i tillegg videreutvikle publiseringsløsningen slik at den er bedre tilpasset en flerspråklig publikasjon.

Samtidig skal vi opprettholde og styrke vår tilstedeværelse på den norske kunstscenen. Kunstkritikk skal fortsatt være det ledende norske nettstedet for samtidskunst. Den nordiske og internasjonale dimensjonen er en utvidelse og videreføring av dette og skal ikke gå på bekostning av det norske.

Vil du være med å diskutere Kunstkritikks nordiske satsning eller andre deler av Kunstkritikks redaksjonelle profil? Da kan du legge igjen et leserinnlegg under eller delta i vår leserundersøkelse her.

Leserinnlegg