Kunstkritikere i bevegelse

Kunstkritikk har fått ny redaksjonssekretær i Oslo og ny redaktør i Stockholm. Samtidig har tre av våre faste skribenter fått nye jobber.

Mariann Enge.

Ved forrige tildeling fra Norsk kulturråd fikk Kunstkritikk endelig positivt svar på et fem år gammelt ønske om å ansette en redaksjonssekretær. Hensikten er å profesjonalisere driften og frigi redaktørene til å jobbe tettere med skribentene og skrive flere egne artikler. Mariann Enge, tidligere konstituert redaktør for Kunstkritikk og redaksjonssekretær i en mindre stilling i perioden august 2009 til mars 2011, begynte i stillingen den 15. august.

I Sverige har Kunstkritikk fått ny redaktør etter at Frans Josef Petersson måtte si fra seg stillingen i forbindelse med pappapermisjon. Kritikeren og skribenten Kim West, som også er aktiv i redaksjonelle miljøer knyttet til tidsskriftene SITE og OEI, har overtatt Peterssons stilling som Nordisk redaktør for Kunstkritikk med sete i Stockholm.

Nytt om Kunstkritikk: Jon-Ove Steihaug (til høyre) er ansatt som førstekonservator ved Munch-museet. Kim West (nummer to fra høyre) er ny Stockholm-redaktør. Her fotografert sammen med ansvarlig redaktør Jonas Ekeberg (til venstre) og København-redaktør Pernille Albrethsen (nummer to fra venstre).

Også tre av Kunstkritikks faste skribenter har fått nye jobber denne høsten. Jon-Ove Steihaug har fått stillingen som førstekonservator på Munch-museet. Steihaug var Kunstkritikks første redaktør i årene 2003-2005 og disputerte på sin dr.philos.-avhandling om maleren Bendik Riis i 2008. Han begynner i sin nye stilling ved Munchmuseet i september.

Gerd Elise Mørland skal begynne i stillingen som sjefkurator ved Kistefos-Museet på Jevnaker. Mørland leverte sin masteroppgave om kuratorrollen ved Universitetet i Oslo i 2009 og er en av stifterne av Norsk kuratorforening.

Den samme foreningen ledes av Geir Haraldseth som har fått en nyopprettet stilling som kurator ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunstakademiet. Haraldseth er utdannet kurator fra Bard College i New York og skal både jobbe med utstillinger og undervise på Kunstakademiet, foreløpig ut året.

Både Petersson, Steihaug, Mørland og Haraldseth skal fortsette å skrive for Kunstkritikk, men vil ta saker som ikke kommer i konflikt med deres nye roller og stillinger.

Leserinnlegg