Kunsthistorisk potpurri

Første nummer av tidsskriftet Paragone inneholder blant annet nærstudier av Caravaggio og Finn Juhls perioderom fra 1952 på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Finn Juhl, Interiør 52,1952. Foto: Det Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Torsdag i forrige uke lanserte en gruppe kunsthistoriestudenter tidsskriftet Paragone på utestedet Fuglen i Oslo. Paragone-striden er navnet på renessansens debatt om hvilken kunstart som var den viktigste, men i sin leder skriver redaktør Linn Willetts Borgen at tidsskriftet nettopp skal være ikke-hierarkisk og dekke hele det kunsthistoriske fagfeltet «innen så vel tidsperioder som metode». Denne sammensatte tilnærmingen avspeiles også i det journalistiske perspektivet som dels retter seg mot studentmiljøet på Universitetet i Oslo og dels retter seg mot en allmen leserkrets. 

Det første nummeret spenner således over et stort register. Professor Lena Liepe er første bidragsyter i spalten «Utenom forelsningen» og er akkurat så tett på sitt emne som vi vet at gode fagfolk må være. Noe av det spennende med hennes nåværende forskningsfelt er, får vi vite, det nasjonalistiske perspektivet på tolkningen av middelalderskulptur ved forrige århundreskifte. Også redaktør Linn Willetts Borgens ikonografiske analyse av Caravaggios Matteus’ kallelse (1599-1600) og Morten Spjøtvolds studie av perioderommet Interiør 52 (av den danske arkitekten Finn Juhl) på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er interessante og vi skjønner hvorfor veiledere innen kunsthistoriefaget stadig må vri studentenes oppmerksomhet bort fra bredt anlagte oversiktsartikler og over mot slike nærlesninger.

Tina Cecilie Jensen og Inger Ragnhild Aas beskriver sine faglige og sosiale opplevelser under såkalte «ekskursjonsemner» i Roma og gir sin professor Einar Petterson aller beste karakter for sin vektlegging av ikonografi på rundturer i Roma. Andre studienære artikler er viet studentgalleriet GalleriNeuf, fagutvalget for kunsthistorie og en prat med kunsthistorikeren Oda Wildhagen Gjessing under overskriften «Arbeid etter studiet».

Pink Cube: Utstillingen Battle 05: Jacqueline Forzelius vs. Sara Christensen. Fra Paragone Nr. 1, 2012.

Blant de mer utadrettede artiklene er Nicholas Nortons anmeldelse av Claire Bishops Artificial Hells: Participatory Art and The Politics of Spectatorships rik på perspektiver mens Simen K. Nielsens nekrolog over den australske kunsthistorikeren Robert Hughes (mest kjent for TV-serien og boka The Shock of the New) er skrevet i en begeistret språkdrakt. Ane Katrine Øverseth Olsen har tatt seg en runde blant kunstnerstyrte visningssteder i Oslo og vektlegger blant annet galleriet Pink Cube på Grønland som i følge skribenten er spesielt kjent for den rosa malingen som dekker veggene og som «inneholder kroppsvæsker». Galleriet drives av Anja Carr, som lar «intuisjon, spontanitet og absolutt frihet» prege utstillingsprosessen. Andre prosjekter som får oppmerksomhet i artikkelen er utstillingsrekken One Night Only på Unge Kunstneres Samfund og galleriene NoPlace, Melk og 1857.

Leserinnlegg