Klarsignal til kunsthøgskolebygg i Bergen

Hvis alt går etter planen, vil Kunsthøgskolen i Bergen være lokalisert under samme tak sommeren 2015.

Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) ble opprettet i 1996 under forutsetning av samlokalisering. I dag holder KHiBs virksomhet til i seks bygninger på tre ulike steder i Bergen sentrum.

Rektor ved Kunsthøgskolen i Bergen, Paula Crabtree, foran Snøhettas skisse til kunsthøgskolebygg.

Det planlagte nybygget, som er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta, skulle opprinnelig ha vært innflyttingsklart i 2008, men byggeprosjektet ble stanset av Kunnskapsdepartementet fordi de mente det ble for dyrt. Men i følge en pressemelding fra Kunsthøgskolen i Bergen har departementet nå gitt klarsignal til at Statsbygg kan gå videre i arbeidet med å utarbeide et forenklet skisseprosjekt for nybygget.

– Dette har vi ventet på lenge, sier rektor og styreleder Paula Crabtree i pressemeldingen fra KHiB. – I samarbeid med Snøhetta og Statsbygg har vi vært gjennom en omfattende prosess med å redusere de opprinnelige kostnadene med 15-20%. Prosessen hadde som mål å vurdere muligheten for å få et videreutviklet, men like godt prosjekt for Kunsthøgskolen i Bergen, innenfor en lavere kostnadsramme. Dette greide vi, og det er dette arbeidet som nå gir resultater, uttaler Crabtree.

Hvis alt går etter planen, vil Kunsthøgskolen i Bergen være lokalisert under samme tak sommeren 2015. Et skisseprosjekt er planlagt ferdigstilt til mars 2011, forprosjektet skal være klart i februar 2012, mens selve byggingen skal etter planen foregå i perioden juli 2013 – mars 2015.

Leserinnlegg