Kulturpolitisk uenighet bak nyopprettet fotopris

Helga Bu er tildelt den nystiftede Fotokunstprisen på 100.000 kroner for verket The Future som nå vises under Fotografisk vårutstilling på Fotogalleriet i Oslo.

Helga Bu er tildelt den nystiftede Fotokunstprisen på 100.000 kroner for verket The Future som nå vises under Fotografisk vårutstilling på Fotogalleriet i Oslo. Prisen er opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond etter påtrykk fra Forbundet Frie Fotografer som mener fotografene skal ha mer av fondets midler.

Forbundet Frie Fotografer (FFF) kontaktet Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) i 2009 med tanke på en gjennomgang av fondets tildelinger som i 2009 beløp seg til 21,5 millioner kroner. BKH administrerer den særnorske skatten på 5% på all omsetning av bildekunst. Skatten skal «sikre kunstnerne en andel av den verdiskapningen som ble skapt i kunstmarkedet» og fordeles hvert år til kunstnerne, hovedsaklig gjennom stipend.

Ledelsen i Bildende Kunstneres Hjelpefond og Forbundet Frie Fotografer skjøv politisk uenighet til side og gledet seg over Helga Bus arbeid under utdelingen av Fotokunstprisen på Fotogalleriet torsdag den 4. mars. Fra venstre: Anniken Thorsen og Viggo Hagstrøm fra BKH, prisvinner Helga Bu, styreleder i FFF Eivind Lentz og juryleder Camilla Sune. Foto: Forbundet frie fotografer.

Fotografi har de siste tyve årene utgjørd en økende del av kunstmarkedet og ble inkludert i ordningen i 2007. Fotografene har imidlertid hittil ikke hatt øremerkede stipendier eller priser, og er heller ikke representert i BKHs styre. Etter at FFF i fjor tok kontakt ble Fotoprisen opprettet umiddelbart. Den står nå ved siden av Høstutstillingprisen og Kunsthåndverkprisen (alle på 100.000 kroner) og symboliserer de ulike fagmiljøene som BKH representerer.

Men selv om prisene tyder på likestilling mellom de ulike fagområdene som BKH representerer så er de store midlene – stipendene på rundt 20 millioner kroner hvert år – fortsatt styrt utelukkende gjennom Norske Billedkunstnere (NBK). Dette ønsker FFF å endre.

– Vi er glade for at Bildende Kunstneres Hjelpefond har opprettet Fotokunstprisen men vil jobbe videre for at fotografene skal få sin rettmessige del av de midlene som hvert år deles ut av fondet. Første skritt på veien mot dette målet er å få opprettet en representant i styret i BKH, sier Eivind Lentz, styreleder i FFF.

Direktør Anniken Thorsen i BKH er av en annen oppfatning. Hun mener 5%-ordningen tradisjonelt tilhører bildekunstnerne og ikke fotografene:

– Slik jeg ser det representerer NBK helheten i bildekunstfeltet på en god måte. Dersom fotografene skulle få øremerkede midler ville dette kunne medføre et tilsvarende krav fra f.eks. malerne. Det er tross alt maleri – og grafikk – som fortsatt utgjør den største delen av kunstmarkedet, sier Thorsen til Kunstkritikk.

Thorsen påpeker også at fotografer i mange år har fått stipender fra Bildende Kunstneres Hjelpefond – lenge før fotografi ble en del av ordningen. Dette krever imidlertid at fotografene søker stipend som bildekunstnere. Saken om styrerepresentasjon ligger nå til behandling hos Kulturdepartementet som oppretter BKHs styre.

«Flertydig meningsrom»

Helga Bu (f. 1957) fikk den første Fotokunstprisen for sitt bidrag til Fotografisk vårutstilling 2010. Denne utstillingen har de siste årene vært arena for utprøving av nye kuratoriske strategier innen kunstnerstyrt formidling men er nå tilbake i et tilnærmet tradisjonelt format. Det innebærer fri innsendelse og juryering av kunstnerkolleger. I år har fotografenes jury valgt ut en gruppe kunstnere med «felles interesse for lag, strukturer, overflate og fotografisk materiale». Øvrige kunstnere på Vårutstillingen 2010 er Jan Hakon Erichsen, Else Marie Hagen, Katarina Marthinsen, Trine Lise Nedreaas, Randi Nygård, Tammo Rist, Elise Storsveen & Eline Mugaas.

Her er juryens begrunnelse for å velge Helga Bu:

Helga Bu, The Future, 2010.

« The Future av Helga Bu vitner om at kunstneren har både tillit til og en solid forankring i fotografisk tradisjon, samtidig som hun åpner for mediets fornyelse. I en tilsynelatende dyster scene antydes en langsom mulighet for noe avklart i en usikker og forvirrende tid. Her inviteres betrakteren til et bilderom som avslører ulike møtepunkter, mellom historie og fremtid, det lukkede og vrengte, det gåtefulle og konkrete, det spirituelle og sanselige. Juryen mener kunstneren i dette ene bildet lykkes i å skape et flertydig meningsrom på en svært overbevisende måte.»

Juryen for vårutstillingen har bestått av Morten Andersen, Sveinn Fannar Johannsson og Camilla Sune (leder). I juryen for Fotokunstprisen har Camilla Sune hatt med seg Erling Bugge Mostue og Anne Szefer Karlsen.

Leserinnlegg