Krisstöd delas ut innan midsommar

– Den som söker måste kunna bevisa att intäktsbortfallet beror på Covid-19, säger Anna Söderbäck, direktör för Konstnärsnämnden, om de 70 miljoner som kan sökas från imorgon.

Anna Söderbäck (överst), direktör för Konstnärsnämnden, medverkade i fredagens presskonferens via videolänk.

Under en presskonferens i fredags presenterade kulturminister Amanda Lind (MP) och kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L) hur de sedan tidigare allokerade 500 miljonerna till kulturutövare ska delas ut. Denna «krispott» presenterades redan den 20 mars, men beslut om hur fördelningen ska gå till har dröjt. Som väntat blir det Statens kulturråd och Konstnärsnämnden som, tillsammans med Författarfonden och Filminstitutet, kommer att fördela pengarna bland kulturutövare som drabbats av inkomstbortfall till följd av Covid-19.  

370 miljoner delas ut via Statens kulturråd, 50 miljoner via Filminstitutet medan Konstnärsnämnden och Författarfonden delar ut en sammanlagd summa på 80 miljoner.

Anna Söderbäck, direktör för Konstnärsnämnden, säger att redan imorgon, tisdag, kommer ett nytt «krisstipendium» att kunna sökas av konstnärer verksamma i Sverige. Konstnärsnämnden stöder enskilda utövare inom konst och design, musik, teater, film samt dans. Hur stor del av de 70 miljoner som Konstnärsnämnden ska fördela som kommer att gå till de olika konstarterna kommer att baseras på hur många ansökningar man får in under de två veckor som ansökningsperioden varar.

– Detta kommer vara specificerat som en kompensation för intäktsbortfall till följd av Covid-19. Därför har styrelsen beslutat om lite andra urvalskriterier. Normalt har vi konstnärlig kvalitet som viktigaste kriterium, men nu kommer ekonomiskt behov att komma i första hand när vi bedömer ansökningarna. Den som söker måste kunna bevisa att intäktsbortfallet beror på inställda evenemang i samband med Covid-19, säger Söderbäck till Kunstkritikk.

Detta betyder att Konstnärsnämnden inte kommer att kräva in arbetsprover, eller använda sig av de vanliga arbetsgrupperna för att bedöma ansökningarna. Istället kommer ett flertal statliga handläggare från Riksantikvarieämbetet att understödja arbetet

– Efter den 12 maj när ansökningsomgången stängs kommer vi att göra en avstämning av hur många ansökningar som kommit från respektive konstområde, och baserat på det ta ett beslut över hur stor del som ska fördelas till de olika konstarterna.

Målet är enligt Söderbäck att beslut ska tas i början av juni så att pengarna kan betalas ut innan midsommar.

Statens kulturråd satsar precis som Konstnämnden på utbetalning till midsommar, enligt Generaldirektör Kajsa Ravin, med sökomgång som även den startar tisdag morgon.

– Krisstödet kommer att fördelas för intäktsbortfall. Konstnärlig kvalitet står inte i fokus. Förordningen från regeringen anger att Kulturrådet ska beakta de som har störst ekonomiskt behov respektive en mångfald av kulturuttryck, säger Kajsa Ravin till Kunstkritikk.

Statens Kulturråd delar ut medel till samtliga konstarter utom film, däribland till bild- och formkonst samt museer och konsthallar. I nuläget är det inte beslutat hur stor del av de 370 miljonerna som kommer att gå till olika konstområden, men krisstödet ska täcka intäktsbortfall på grund av inställt kulturarrangemang – med avdrag för minskade kostnader som följd av att evenemanget ställts in. Stödet får uppgå till högst 75 procent av inkomstbortfallet upp till en miljon kronor, och 50 procent över en miljon kronor. En enskild aktör kan som mest få 10 miljoner kronor.

Under fredagens presskonferens medverkade kulturminister Amanda Lind (MP) och kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L) (i mitten), Kajsa Ravin, generaldirektör för Statens Kulturråd (till höger), Anna Serner, vd för Svenska filminstitutet (till vänster) samt, på videolänk, Anna Söderbäck, direktör för Konstnärsnämnden och Jesper Söderström, direktör för Sveriges författarfond.

Leserinnlegg