Konsten vann – tills vidare

För tre månader sedan blev Bengt-Olof Johansson uppsagd som chef för Kalmar Konstmuseum. Nu återanställs han – på en tillfällig projektanställning. 

Kalmar konstmuseum. Foto: Åke E:son Lindman
Kalmar konstmuseum. Foto: Åke E:son Lindman.

Det har varit en turbulent vår för Kalmar Konstmuseum som inom loppet av tre månader har sagt upp sin museichef, för att nu, enligt den senaste rapporteringen, återanställa honom tillfälligt. Röster från såväl inifrån museistyrelsen, som runt om i landet har höjts för Bengt-Olof Johansson, men vad ett ytterligare halvår som chef kommer att innebära i praktiken återstår att se.

– Konsten vann! Vi alla bråkade saker och ting rätt. Folk skaffade medlemskap och åkte till Kalmar. Jag hoppas vi fortsätter på den vägen när nästa attack kommer, säger Lars-Erik Hjertström-Lappalainen som kallar de nya medlemmarna i Kalmar konstförening för hjältar.

Själv skulle han vid det här laget arbeta inför öppningen av sommarutställningen The Soft Glow of Hopelessness tillsammans med sina med-curatorer Jonatan Habib Engqvist och Annika von Hausswolff. Förberedelserna för utställningen, som var ett samarbete med Borås Konstmuseum, avbröts av curatorerna efter att Bengt-Olof Johansson lämnade sin post som museichef i början av mars. Bakgrunden till uppsägningen har ännu inte framgått, då konstmuseets styrelse inte har offentliggjort 2015 års protokoll. Styrelseordförande Monica Krooks ord om styrelsens enighet om beslutet brast dock när styrelseledamöterna Johanna Karlins och Åsa Jungnelius avgick i protest.

Bengt-Olof Johansson.
Bengt-Olof Johansson.

– Verksamhetens inriktning eller förändring av inriktning har aldrig diskuterats i styrelsen. Naturligtvis handlar allt om samtidskonstens vara eller inte, sa Karlin till Kunstkritikk i samband med beskedet om Johanssons avgång.

Curatorerna för The Soft Glow of Hopelessness kommer nu att ingå i ett samtal med Bengt-Olof Johansson om huruvida det finns ekonomiska förutsättningar och arbetsmässigt drägliga förhållanden för dem själva, och för de medverkande konstnärerna, som skulle göra det möjligt att genomföra utställningen.

– Det är omöjligt att genomföra detta enligt ursprunglig plan, det vill säga enligt den budget och den tidsplan som vi skrev kontrakt på. Ändras någon av dessa parametrar är situationen såklart en annan, förklarar Jonatan Habib Enqvist för Kunstkritikk.

Enligt Kalmar Konstmuseums nytillsatta styrelseordförande Lars W Andersson, så erbjöd den tidigare styrelsen Bengt-Olof Johansson att avsluta sina projekt innan han lämnade sin tjänst. Detta för att sedan möjliggöra en successiv övergång till en ny chef.

– Han var då inte intresserad av detta, säger Lars W Andersson till tidningen Barometern.

Jonathan Habib-Enqvist.
Jonathan Habib Engqvist.

Andersson understryker att Bengt-Olof Johansson inte kommer att återanställas med en tillsvidareanställning, utan i en projektutformad anställning som löper under ett halvår, till dess att en ny chef kan tillsättas. Kvarstår nu gör det faktum att Bengt-Olof Johansson accepterade den föregående styrelsens beslut om uppsägning, vilket skapar komplikationer för en återanställning.

– Vi ska nu fortsätta diskussionerna med arbetsutskottet och sedan vill jag träffa personalen, säger Bengt-Olof Johansson till Barometern.

Lars W Andersson la ner sin röst när Kalmar Konstförenings nyvalda styrelse röstade om en återanställning av Bengt-Olof Johansson, vilket han i Barometern förklarar med att röstsiffrorna var så tydliga att hans utslagsröst förblev outnyttjad. Nu understryker han att det är viktigt för museets trovärdighet att Bengt-Olof Johanssons tid som museichef får ett värdigt avslut, och att hans påbörjade projekt kan genomföras enligt önskemål.

Egle Budvytyte, Choreography for the Running Male, 2012. Verket ingick i Present Tense, en utställning med baltisk konst som visades på Kalmar konstmuseum 2014–2015.
Egle Budvytyte, Choreography for the Running Male, 2012. Verket ingick i Present Tense, en utställning med baltisk konst som visades på Kalmar konstmuseum 2014–2015.

Comments