Jumana Manna med verk til regjeringskvartalet

–Jeg ønsker å anerkjenne dette som et sted for nasjonale traumer.

Jumana Manna skal utsmykke det nye regjeringskvartalet.

I går annonserte Kunst i offentlige rom (KORO) at den berlinbaserte, palestinske kunstneren Jumana Manna er valgt ut til å lage et offentlig kunstverk til det nye regjeringskvartalet. Verket, som vil dekke nesten 800 kvadratmeter av arealet foran Høyblokka, ble valgt ut på bakgrunn av en lukket konkurranse med ti inviterte kunstnere.

– Det er både spennende og litt skremmende å bli valgt ut. Dette blir mitt første permanente offentlige verk og den første gangen jeg jobber i så stor skala. Jeg er beæret over at juryen har hatt tro på forslaget mitt, og at de har gitt meg i oppgave å forme et sted som vil være så sentralt i Oslo i uoverskuelig framtid, sier Manna til Kunstkritikk.

Verket har arbeidstittelen Substitute og er en steincollage som skal nedfelles i bakken foran inngangen til området. Steinen som skal brukes hentes fra kommuner over hele landet, fra bygninger og infrastruktur, som fortau, broer, kraftstasjoner, skoler og kirker. Manna forteller at de ulike aktørenes vilje til å bidra med materialer har vært overveldende positiv, og at verket er en undersøkelse av Norges materielle historie i relasjon til natur og utvinning, økonomi og identitet.

– Konseptuelt gjenspeiler de materielle bidragene – steinen som doneres i bytte mot representasjon – selve regjeringsstrukturen. Det er en skulpturell metafor for hva en sentralisert regjering ønsker å gjøre: å representere hele landsdeler gjennom en enhetlig, om enn ikke alltid rettferdig, struktur. Det understreker forholdet mellom Oslo, som sentrum, og distriktene, som er kjernen i norsk politikk, sier Manna.

Jumana Mannas verk Substitute skal oppføresforan Høyblokka i det nye regjeringskvartalet i Oslo. Illustrasjon: Jumana Manna/Caio Amado Soares.

Inviterer til gjenoppbygning

Manna, som for tiden har sin første museumsutstilling i USA ved Museum of Modern Art PS1 i New York (MoMA), er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo, og har hatt en rekke utstillinger i Norge. I 2014 tok hun også utgangspunkt i regjeringskvartalet i verket Government Quarter Study, som bestod av fullskala avstøpninger av søylene i Høyblokka. Verket ble vist i en utstilling på Henie Onstad Kunstsenter samme år, og som en del av den nordiske paviljongen på Veneziabiennalen i 2017.

– Som de fleste andre på kulturfeltet var jeg imot rivningen av Y-blokka, og syntes det var urovekkende at skadene etter terrorangrepet kunne bli en grunn til å rive enda mer av dette historiske stedet, fremfor å ta vare på det. Regjeringskvartalets historie er sammensatt og strekker seg tilbake til slutten av 1800-tallet. Da jeg ble invitert til å gjøre dette nye verket var mitt første spørsmål hvordan jeg kunne ta inn denne kompleksiteten, og motstå besettelsen av det nye og ideer om fremskritt som fortsatt står sentralt i byplanleggingen. Verket mitt tar opp opp i seg flere lag av fortiden, samtidig som det forbli ufullstendig og usammenhengende, fordi fortiden aldri er et fullført eller forseglet øyeblikk.

Forslaget til Manna er også ment som en anerkjennelse av regjeringskvartalet som et sted for nasjonale traumer, og hun ønsker å invitere hele landet til å ta del i gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet, som ble rammet av en bombe som tok livet av åtte mennesker og ødela store deler av bygningsmassen under terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

KORO har ansvar for kunst i regjeringskvartalet, som i tre byggetrinn skal være ferdigstilt i 2029. Til A-blokken ble den samiske kunstnere Outi Pieski i fjor valgt ut til å lage verket AAhkA.

Jumana Mannas Substitute er på 800 kvadratmeter og skal integreres i bakken. Illustrasjon: Jumana Manna/Caio Amado Soares.