– Ikke en granskning i juridisk forstand

Kulturminister Hadia Tajik understreker at hun vil ha en gjennomgang av virksomheten til Office for Contemporary Art Norway, ikke en granskning i juridisk forstand.

OCAs lokaler i Nedre gate i Oslo.

I dag kunne Dagbladet fortelle at kulturminister Hadia Tajik skal foreta en gjennomgang av Office for Contemporary Art Norway etter at institusjonen denne høsten har presset på for å få ut ekstra midler til det norske bidraget til Venezia-biennalen. Kunstkritikk gjenga nyheten fra Dagbladet, men nå presiserer kulturministeren at bruken av ordet «granskning» var Dagbladets, ikke hennes:

– Jeg vil presisere at det er snakk om en gjennomgang av OCAs drift og ikke en gransking i juridisk forstand. Det er viktig at vi går gjennom driften for å sikre oss en forsvarlig bruk av offentlige penger og gjør en vurdering av om OCA når de mål som er fastlagt i vedtekter og retningslinjer, sier Hadia Tajik til Kunstkritikk.

Kulturministeren fremholder at en slik gjennomgang ikke er uvanlig:

– Kulturdepartementet må drive kontroll med virksomheter som mottar statsstøtte. Det er ikke uvanlig å foreta gjennomganger av driften. Eksempelvis er det foretatt gjennomganger/evalueringer av flere knutepunktinstitusjoner de seneste årene innenfor områdene musikk og film. OCA ble sist evaluert i 2004. Det er snart ti år siden. Siden 2006 har OCA fått en betydelig økning i sine bevilgninger, og det er ikke unaturlig med en ny gjennomgang.

– Ble denne beslutningen om en gjennomgang tatt i samråd med styret i OCA?

– Styret er informert om at vi ønsker å gjøre denne gjennomgangen.

– Ble OCA varslet før Kulturministeren gikk ut i Dagbladet?

– Ja, det ble de via sin styreleder.

– Er det sendt noe brev e.l. til OCA?

– Vi har hatt tett kontakt med OCA ved flere anledninger. Vi jobber nå med å utforme et oppdragsbrev angående gjennomgangen. 

– Hva innebærer en slik gjennomgang?

– En slik gjennomgang skal bidra til at vi får belyst hele virksomheten for å forsikre oss om at OCA fungerer etter målsetningen, om vedtektene bør endres, om det finnes forbedringspotensial  og om det er andre måter virksomheten kan organiseres på.

Leserinnlegg