Hvordan velges en Documenta-kunstner?

Carolyn Christov-Bakargiev kommer til Oslo for å snakke om hvilke «verdier, mekanismer og bedømmelseskriterier» som står på spill når Documenta skal settes sammen.

Pierre Huyghe, Untilled, 2011-2012. Foto: dOCUMENTA (13)/Nils Klinger.

Norsk kulturråds årskonferanse er årets kulturpolitiske begivenhet i Norge. I år er arrangementet lagt til Oslo den 14. november.

Når de fleste av kulturlivets aktører samles på denne måten er det ikke uten en viss smak av klamt fellesskap. Langt de fleste deltakerne mottar direkte eller indirekte statsstøtte og dette gjør at arrangementet nærmest kan oppleves som et internt møte i bedriften AS Kultur-Norge.

Et av de viktigste karaktertrekkene ved AS Kultur-Norge er at svært mange aktører til stadighet er nødt til å utøve skjønn og foreta kvalitetsvurderinger. Dette er også gjenstand for stadig tilbakevendende debatter. Noen typer kvalitetsbedømning er godt innarbeidet og diskuteres sjelden i offentligheten. På bildekunstområdet gjelder dette f.eks. tildeling av kunstnerstipend og valget av utstillere på kunstmuseene. Dette har endret seg. For 10-20 år siden var det mange kunstnere som klaget på Museet for samtidskunst. I dag har denne diskusjonen stilnet.

Andre temaer diskuteres desto oftere. De siste årene har for eksempel OCAs tildelingen av reisestøtte til norske kunstnere vært heftig debattert. Dette behøver naturligvis ikke bare være negativt. Tvert i mot så betyr dette at støtten er attraktiv og at det gir høy status å få stipend fra Office for Contemporary Art Norway.

I tillegg har man den type kvalitetsbedømming som utøves av aktører utenfor Norges grenser. Denne tas gjerne som en rettesnor for den norske debatten. I 2012 har det viktigste bidraget i så måte kommet fra kurator Carolyn Christov-Bakargiev som presenterte fire norske kunstnere (Matias Faldbakken, Toril Johannessen, Aase Texmon Rygh og Hannah Ryggen) under den prestisjetunge utstillingen Documenta 13 i Kassel i Tyskland denne sommeren.

Carolyn Christov-Bakargiev kuraterte Documenta 13 i Kassel sommeren 2012.

Hvorfor valgte Carolyn Christov-Bakargiev akkurat disse fire kunstnerne? Det er et interessant spørsmål som mange kritikere har forsøkt eller burde ha forsøkt å svare på.

Den viktigste tendensen i dette utvalget av norske kunstnere er kanskje den særskilte bredden av ulike politiske posisjoner som disse kunstnerne representerer; agitasjon (Ryggen), intervensjon (Faldbakken), abstraksjon (Texmon Rygh) og dekonstruksjon (Johannessen). Utover dette må de alle også ha gjennomgått en kvalitetsvurdering, både i sammenligning med andre kunstnere, og en bedømning ut i fra de kriteriene de selv har satt opp i sine kunstnerskap. Ved å inkludere dem i Documenta har Christov-Bakargiev uansett stadfestet at de både er relevante og at de møter visse kvalitetskriterier.

Dette er vel og bra, men dessverre stopper ofte våre refleksjoner rundt kunstnerisk kvalitetsbedømming akkurat her, ved det generelle. Den mer spesifikke diskusjonen om utvalgskriteriene utforming og anvendelse når sjelden et offentlig rom. I en arbeidende jury eller mellom to samarbeidende kuratorer diskuteres det naturligvis heftig, og her settes også begrepene på spissen. Men altfor sjelden snakker kunstverdens portvoktere åpent og direkte om disse spørsmålene.

Derfor er det interessant og viktig at Carolyn Christov-Bakargiev har takket ja til å redegjøre for «skjønn, skjønnsutøvelse og kvalitetsvurdering» i forbindelse med sitt arbeid generelt og arbeidet med Documenta spesielt under årets kulturkonferanse. Tittelen på hennes foredrag er «It’s very difficult: on skepticism and value judgements. Notes from a curatorial perspective». Andre foredragsholdere er kultursosiolog Per Mangset, som skal snakke om armlengdes avstand-prinsippet og Robert Palmer, som vil snakke om kulturpolitikk i det 21. århundret. Palmer er tidligere direktør for demokratisk styring, kultur og mangfold i Europarådet.

Etter årskonferansen er det mottakelse på det nye Astrup Fearnley Museet i Oslo. Her vil deltakerne på møtet selv få anledning til å utøve skjønn, denne gangen politisk: Er det riktig å drikke sjampanje og spise snitter på et museum som har det svært omdiskuterte selskapet Lundin Petroleum som sponsor?

Comments (5)