Huitfeldt vil ikke likebehandle Tromsøstudenter

Kulturminister Anniken Huitfeldt fastholder at gjennomført utdanning fra Kunstakademiet i Tromsø ikke gir samme stipendrettigheter som tilsvarende utdanning fra Oslo, Bergen og Trondheim.

Da kulturminister Anniken Huitfeldt fredag 19. november møtte representanter for Kunstakademiet i Tromsø, fastholdt hun at gjennomført kunstutdanning fra Tromsø ikke gir samme stipendrettigheter som tilsvarende utdanning fra Kunstakademiene i Oslo, Bergen og Trondheim.

Representantene for Kunstakademiet i Tromsø: Geir Backe Altern, Line Dolmen og Ingeborg Annie Lindahl.

Som tidligere nevnt her på Kunstkritikk er årsaken til at Kunstakademiet i Tromsø ikke er oppført på linje med landets tre øvrige kunstakademier i forskriften om stipend basert på gjennomført kunstutdanning at stipendet ble innført i 2002, fem år før Kunstakademiet i Tromsø ble etablert.

«Prinsippet om likebehandling gjelder ikke for Kulturdepartementet,» konstateres det i en pressemelding fra Kunstakademiet i Tromsø etter at tre av de berørte, Line Dolmen, Geir Backe Altern og Ingeborg Annie Lindahl, som alle var blant de aller første som avla bacheloreksamen ved landets yngste og nordligste kunstakademi tidligere i år, møtte Anniken Huitfeldt vedrørende ordningen om stipend basert på gjennomført kunstutdanning.

I pressemeldingen fra Kunstakademiet i Tromsø rapporteres det at kulturministeren bekrefter urettferdighet, men understreker at det ikke er noen saksbehandlingsfeil at Kunstakademiet i Tromsø sine studenter ikke skal likebehandles med studenter fra Kunstakademiene i Oslo, Bergen og Trondheim.

«Huitfeldt begrunner forskjellsbehandlingen med at man ikke kan være rettferdig med alle. Huitfeldt holder på sin bokstavfortolkning av forskriften angående stipendet, og gjentar det hun sa i Stortingets spørretime 10. november. Kulturministeren ser ingen forskjell på en billedkunstner og kunstrelaterte yrker», heter det i pressemeldingen fra Kunstakademiet i Tromsø.

Huitfeldt avsluttet møtet med å poengtere at hele stipendordningen skal revurderes fordi den muligens er i strid med EØS-avtalen.

Comments (12)