Høring om Nasjonalgalleriets skjebne

– Det er på høy tid å la Stortinget få behandle en sak som har både kulturelle og økonomiske konsekvenser for landet, heter det i representantforslaget som skal opp til høring i familie- og kulturkomitéen 11. mars.

Nasjonalgalleriet. Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland.

Fredag 11. mars inviterer Stortingets familie- og kulturkomité til åpen høring om et representantforslag angående nasjonalmuseets fremtid.

Forslaget fra stortingsrepresentantene Ib Thomsen (Frp) og Trine Skei Grande (V), som begge har engasjert seg som motstandere av planene om å flytte Nasjonalgalleriets samlinger til det planlagte nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomten i Oslo, går ut på at Stortinget skal be regjeringen fremme en helhetlig sak om fremtidig struktur og lokalisering for nasjonalmuseet – herunder Nasjonalgalleriets fremtid – «for å sikre en bred, demokratisk behandling hvor alle sider av saken kan bli belyst».

I forslagsteksten karakteriserer Thomsen og Grande det som «høyst betimelig å få en debatt omkring hele museumssaken generelt», men de beskriver saken om flytting eller bevaring av Nasjonalgalleriet som spesielt presserende. De legger vekt på at mange opplever regjeringens behandling av saken som udemokratisk, og konkluderer: «Argumentene regjeringen har presentert for flyttingen er ikke entydige, kritikken består, Stortinget har fortsatt ikke fått delta i prosessen og store fagmiljøer sitter foreløpig igjen med en følelse av å ha blitt overkjørt og ignorert av myndighetene. Slik skal det ikke være, og forslagsstillerne mener derfor det er på høy tid å la Stortinget få behandle en sak som har både kulturelle og økonomiske konsekvenser for landet».

Fristen for å anmode om høring er 7. mars kl 12.

Leserinnlegg